DELA

Låt Pommern ligga förtöjd vid kaj

Jag hade inte tänkt delta i ”Pommern-debatten”, men när jag nu i Jerker Örjans insändare i tidningen Åland (4.11) sett hur det kommer att se ut kan jag inte låta bli ett inlägg. Denna datoranimation visar man all önskvärd tydlighet hur det kommer att se ut. Hemskt! Jag blev mycket illa berörd. Jag kan också uttrycka mig annorlunda, men avstår.

Varför , och av vem, kläcktes denna surrealistiska lösning. Att sedan också museichefen anammade idén förvånar mig. Varför kämpar man så fanatiskt för detta projekt då det bevisligen finns bättre och billigare alternativ? Att tala om nitars autensitet i bottenplåtarna är rent trams. Ingen kommer någonsin att se de dessa nitar, utom de som jobbat med dem. Om nu ens någon åtar sig jobbet, med 60 centimeters arbetsutrymme.

Vad besökare, som betalat inträde, vill ha är upplevelsen att gå ombord på ett över 100 år gammalt segelfartyg förtöjt vid kaj. Man vill uppleva stämningen ombord, fantisera om hur det var att bo, leva och jobba där. Man vill känna dofterna, höra susandet i riggen, känna att hon är ett väsen och att hon trots sin ålder är ett fritt fartyg. Om fartyget sedan är svetsat, försett med fiberarmerad polyesterförhydning, målat med outslitlig isbrytarfärg är inget man tänker på eller ens noterar.

Låt Pommern ligga förtöjd vid kaj som det upplagda och välhållna segelfartyg hon är.

Och ta emot goda råd av sådana som vet vad de pratar om.

Det finns mycket mer att skriva om, men jag inskränker mig till detta.

Ebbe Fallström

Gammal sjöman