DELA

Låt Pommern flyta

Pommern , en gåva till Mariehamns stad på 1950-talet, som enligt min mening borde vara hela Ålands monument för bevarande. Då Mariehamn enskilt inte har de ekonomiska musklerna för detta åtagande.

Efter att åhört förslagen angående Pommerns bevarande blir man konfunderad på förslagen att satsa minst 4,8 miljoner, på en betongdocka plus 1,5 miljon för kajanläggning som troligtvis med tidigare erfarenhet av offentlig upphandling i slutändan brukar bli minst plus 30 procent.

Dessa pengar satsas utan att en cent används till det man vill, nämligen bevara fartyget. Pommern är efter 114 år ännu i relativt gott skick, tidigare reparationer av nitsvetsning och dubbleringar av plåtar har än så länge fungerat eftersom hon inte verkar läcka in vatten.

Billigaste sättet att reparera undervattens skrovet är helsvetsning efter utbyte av tidigare dubblerade plåtar samt ytterligare plåt efter behov detta skulle ändra hela fartyget på ett sätt som få skulle vilja göra.

Det dyrare sättet att nita henne med nya plåtar där det behövs, men då nitning är en metod som används på ytterst få ställen idag och arbetsmässigt, miljömässigt inte att föredra kan man istället för nitning använda sig av bultförband dvs. använda bultar med huvuden liknande nitar på utsidan, fördel: man får samma moment samt sträckning över hela plåten arbetsmässigt tystare renare än nitning, eftersom bultarna dras kalla kan dessa rostskyddsbehandlas före montage.

Då man idag kan bottenmåla fartyg som efter 10 års kommersiell drift vid upptagning har mindre än 10% skador på bottenfärgen torde det inte vara några problem att bottenmåla Pommern med nya metoder som bevarar henne för lång tid.

Det finns redan en dock på gamla Algots varv som vi kan arrendera för 4-5 år och utföra nödvändiga reparationer det måste tillverkas kölblock samt en port för docken eftersom detta är borttaget men i det stor hela en liten utgift i förhållande till kommitens förslag på betongdocka.

Betongdockan som gjuts skall tydligen hålla 100 år (med erfarenhet från Vårdöbron kan dessa uppgifter ifrågasättas) man räknar enbart tillverkningskostnader uppgifter om underhåll över tid saknas.

Den fina bilden i Ålandstidningen på promenaden tänkt runt Pommern saknar en del eftersom den är konstruerad för människor att beskåda Pommern kommer den i sitt utförande att måste förses med ett räcke på utsidan för att undvika att personer trillar till sjöss, höjden av dockan över normalvattennivå har diskuteras flitigt skall vi ytterligare gardera oss för klimatförändringar över 100 år kan medelvattennivån stigit till 0,5–1 meter på grund av nedsmältning av havsisarna osv.

Egentligen har kommitens förslag flera gropar än” Ålandsvägen”. Men använder vi dessa förslagna 4,8 miljoner euro till att restaurera Pommern som med nitbultning borde räcka till att byta ut 200–300 ton stål sedan borde vi kunna utnyttja det mediala och reklammässiga en reparation av Pommern betyder för att få in sponsorer av material plåt/bult osv även arbetet kan delvis utföras i Gustaf E:s anda med ”apprentisar”

Kontentan av detta är i min mening att backa till ruta 1 och omvärdera hela arbetet det vill säga börja med reparation av Pommerns botten, kunskap om att reparera gamla fartyg har vi, men kunskap om att bygga betongdockor på bottenpelare väldigt liten.

Att dessutom ha en verkstad och utföra reparationer på fartyget 20 meter nedanför Nautical och 50 meter syd om segelpaviljongen mitt i turiststråket, när det idag är svårt at göra detta på gamla varvsområdet utan klagande grannar?

Bevara gärna Pommern men låt henne flyta i sitt rätta element vid kaj.

Dick Tapio