DELA

Låt personalen sköta äldreomsorgen

I äldreomsorgen vill vi moderater att vår kunniga, motiverade och erfarna personal som grupp skall ges en huvudroll i lösandet av de frågor som uppkommit. För det behöver de framför allt få arbetsro och känna vårt förtroende.

Gällande treskift eller inte är kan vi konstatera att verksamheten skall bedrivas 24/7 året runt. Det måste alltså finnas personal på nätterna likväl som på kvällar och helger, såväl jul som nyår och övriga helger. Det blir inte heller rätt att tala om tvång när personalens arbetsavtal innehåller treskiftsarbete.

I treskiftsammanhanget finns goda argument från flera sidor, det skulle leda till bättre information inom organisationen, lättare att ordna utbildning, anhöriga får träffa all personal, avstyr bildandet av subkulturer, utjämnar lönerna då nattskift ger lönetillägg och dessutom mer ledig tid.

Rotationen innebär att personalen skall arbeta på de olika verksamheterna och få en bredare bild av och insikt i äldreomsorgen som helhet. Det gör att vi kan hitta de bästa metoderna på de olika avdelningarna och verksamhetsställena då ett informationsutbyte uppstår. Beredskap inför olika former av kriser ökar och klienterna blir mer lika behandlade.

Vi vet också att det finns önskemål från personalen både att rotera och jobba treskift. Det kan vara för att bli en mer kompetent och erfaren omsorgsperson och att ombyte förnöjer. Treskiftet är intressant av ekonomiska orsaker och arbetstid, likaså kan det passa bättre när livspusslet läggs. Om hälsan inte medger nattarbete löser ett läkarintyg situationen.

Vi moderater har som sagt åsikten att de mest kompetenta och erfarna att lösa hela frågan är vår duktiga personal. Låt oss ta vara på det. Gruppen som helhet avgör tillsammans hur de skall arbeta. Inom de givna ramarna (24/7 året runt) med frihet under ansvar.

Det här fungerar på många håll, bland aannat på ÅHS. Arbetet skall styras på arbetsplatsen av de berörda, inte av fullmäktige. Det kan inte heller styras för att främja enbart enskilda intressen. Givetvis förutsätter vi att lyhördhet, respekt och dialog skall prägla diskussionerna.

Moderaterna vill nu att de frivilliga initiativ som är i startgroparna inom äldreomsorgen får förtroende, arbetsro och lite tid. Vi har förstått det finns intresse att pröva utgående från personalinitiativ på både Trobergshemmet och Odalgården. Då kan gruppens samlade prioriteringar tillgodoses och personalens totala gemensamma kompetens, erfarenhet och engagemang styra processen.

När erfarenheter finns kan en mer insatt debatt föras.

MODERAT SAMLING I MARIEHAMN