DELA

Låt oss spara pengar på ett kul sätt

Många undersökningar visar att hälften av barn och unga rör på sig för lite med tanke på hälsan. Forskning visar också att klyftan mellan fysiskt aktiva och inaktiva barn ökar. De barn som deltar i ledda fysiska aktiviteter tenderar att också vara mera fysiskt aktiva på sin fritid. Medan de stillasittande barnen blir alltmer inaktiva. Fysisk aktivitet har många positiva effekter på barns hälsa, inte minst för tillväxten och för barns normala utveckling. Regelbunden fysisk aktivitet ökar välbefinnandet, ger bättre kondition och styrka, ger ökat immunförsvar och minskar risken för sjukdomar, bidrar till bättre sömn och minskar risken för övervikt.

Genom att belasta skelettet under uppväxten påverkas bentätheten och skelettstorleken positivt. En hög bentäthet minskar risken för benskörhet som vuxen.

Motorisk träning har positiva effekter på barns grov- och finmotorik, perception och förmåga att minnas detaljer. Barn som tränat upp sin motoriska färdighet får ofta positivare upplevelser och erfarenheter av lek och rörelse.

Det finns ett klart samband mellan utövandet av regelbunden fysisk aktivitet och psykisk hälsa hos barn och ungdom, främst genom en ökad självkänsla och självuppfattning men också genom ökad social interaktion. Daglig fysisk aktivitet påverkar också koncentrationsförmågan och därmed inlärningsförmågan. Barn som promenerar eller cyklar till skolan får en bättre mental förberedelse för skoldagen och är mer mottagliga för inlärning. Allt enligt Folkhälsan i Finland.

Minskad rörelse hos barn är en tickande hälsobomb där de negativa effekterna kommer att påverka individen men även samhället i form av kraftigt stigande sjukvårdskostnader. Psykisk ohälsa och övervikt motverkas via ökad rörelse. Inlärningsförmågan förbättras via ökad rörelse. Ökad rörelse sparar enorma pengar. Ökad rörelse skapar ett starkare och roligare samhälle. Därför ska vi införa mer rörelse i skolan.

John Holmberg (Lib)