DELA

Låt oss skapa 150 000 fler övernattningar per år

150 000 fler övernattningar skulle i runda slängar betyda totalt 650 000 övernattningar på årsbasis, år 2014 hade Åland cirka 439 000 turistiska övernattningar (hotell, stugbyar, gästhem, campingar). Övernattningsvolymen är idag onödigt liten om åländska turistföretag ska utvecklas, växa och nyinvestera. Undantag finns och det är kul att se när de satsningar som görs även verkar bära frukt och sprider framtidstro som till exempel nya hotell Pommern.

Turismen runt om oss växer så det knakar och är en näring som skapar mycket jobb och innehåller många olika yrken. Turismen är en brobyggare och skapar goda möjligheter för integration och betyder för många unga det första jobbet.

Det har de senaste åren talats om 1 000 åländska kor. Att lyfta blicken och visualisera framtiden är viktigt för att kunna formulera mål, strategier och handlingsplaner. Jag tycker att vi ska sikta mot 150 000 fler övernattningar senast 2019. Vi har redan många verktyg och ingredienser. När vi är framme kommer det garanterat vara större efterfrågan på bland annat mjölk, för turister gillar lokalproducerat.

Med många aktörer som arbetar men inte samverkar blir målbilderna disparata och summan av de resurser som arbetar får inte fullt genomslag. Tydliga mål är ett måste och då behövs ett samlat tänk och en plattform där alla aktörer inklusive det offentliga drar åt samma håll.

Vi pratar ofta på Åland om att vi måste samarbeta mer. Med en plattform kan vi kraftsamla alla våra resurser och via ett samlat tänk få bästa genomslag och verkningsgrad på insatta resurser. Konkurrensen om turisterna är stenhård och därför är en plattform som t.ex. Åland & Co viktig för att nå en destinationsutveckling som skapar nytta över hela Åland.

I det mesta företagandet är företagaren ofta själv så involverad i driften att tid och energi inte räcker till för att förverkliga och utveckla de idéer som han/hon har. Turismen är inget undantag. Även här kan en plattform underlätta enormt.

Jag tror att turismen har möjlighet att stå för en växande del av Ålands ekonomi och sysselsättning. Näringen kan vara helt betydande för utveckling och livskraft på landsbygden samt i skärgården där bristen på arbetsplatser idag hämmar utveckling. Vi ska tända lampor.

Var för någon vecka sedan i Helsingfors och upplevde myllret av turister och såg volymen av speciellt turister från Asien. Då är det lätt att fantisera hur det skulle vara om Åland bara kunde locka 0,5 procent av dessa till Åland. För att uppnå det måste vår destination utvecklas och det vill jag vara med och jobba för.

Det är viktigt att som politiker vara lyhörd och mottaglig för de krav o önskemål bransch och näringsliv har. För att komma framåt ska politik stimulera utveckling genom kloka insatser. Jag tror det finns en skepsis och viss trötthet på strategier.

Det finns en oro över att lägga kraft o tid på något som ändå blir en ”hyllvärmare”.

Därför ska vi se till att få ännu mer action i det som kan bygga framtidens Åland.

Vi måste fokusera på var alla nya arbetsplatser ska komma ifrån och var skattepengarna som ska betala vår välfärd skapas.

John Holmberg (Lib)