DELA

Låt oss jobba för bättre sophantering

”Den ständigt pågående debatten om Mise visar att något inte är som det ska vara”. Detta skrev ordföranden i Jomalas kommunfullmäktige Anders Eriksson.

Den som känner mig vet att jag inte kan göra något annat än bara hålla med honom. Även jag vill göra sophanteringen effektivare, smidigare och billigare för Jomalas invånare. Därför stöder jag Erikssons förslag att göra en medborgarenkät om invånarnas syn på hur sophanteringen i kommunen fungerar.

På min fråga till kommundirektören Christian Dreyer hur långt man har kommit i arbetet med min motion jag lämnade in i Jomalas fullmäktige på hösten ifjol angående granskning av kommunens urträdande ur Mise fick jag angående enkäten svaret att han kunde tänka sig göra den 2025.

Detta är enligt mig för sent och jag anser man borde genomföra enkäten fortast möjligt. Helt enkelt därför att vi ifall den visar medborgarnas vilja att lämna Mise kan agera och komma till en lösning inom denna upphandlingsperiod.

Så Anders. Låt oss jobba gemensamt och se till att vår kommun får en förmånligare och effektivare sophantering för våra medborgare. Det är de värda.

RENÉ JANETZKO (OBS)

FULLMÄKTIGELEDAMOT I JOMALA KOMMUN