DELA

Låt oss inspireras av Jersey och Grönland

Idrottsrörelsen är Ålands i särklass största folkrörelse och skapar innehåll i samhället både på bredden och toppen, det ena skapar grund för det andra. Landskapsregeringen har aviserat ett nytt idrottspolitiskt program vilket är välkommet och ett utmärkt tillfälle att höja ambitionen. I förhållande till exempelvis deltagande öar i NatWest Island Games (öspelen) har Åland de senaste åren tappat mark. Den största orsaken till det är strukturerat och långsiktigt idrottsarbete på många av de övriga öarna.

Inom exempelvis fotbollen finns flera och goda exempel på högt ställda förhoppningar, precis som det ska vara i idrottens värld. Både Färöarna och Gibraltar är medlemmar av det europeiska fotbollsförbundet Uefa. Åland är det inte trots en autonomi som är till förväxling lik Färöarna. Då Färöarna blev medlem år 1990 valde Åland att sitta stilla i fotbollsbåten. Det var synd. Vi hade kunnat ha en helt annan fotbollskultur med helt andra resurser med Uefas ekonomiska muskler i ryggen.

År 2013 var det dags för Gibraltar (med en autonomi liknande Ålands) att bli medlem i det europeiska fotbollsförbundet och jag lyfte på nytt frågan på Åland. Fast något mer hände aldrig. Varken Ålands fotbollförbund eller ansvarig minister agerade. Det var också synd.

Denna höst har ytterligare två självstyrda områden bestämt sig för att göra nya försök att komma med i fotbolls-Europa. Det är årets öspelsvärd Jersey som lämnat in en ansökan samt vår nordiska granne Grönland som står i beråd att göra samma sak. Därför gör jag ett nytt försök att sälja in idén även på Åland till i första hand Ålands fotbollförbund och därefter eller tillsammans Ålands landskapsregering. Kan de självstyrda områdena Färöarna, Gibraltar, Jersey och Grönland så borde även Åland kunna!

Jörgen Pettersson