DELA

Låt oss debattera på tisdag

Tf. kyrkoherde Kent Danielssons insändare i Nya Åland 22.10.2010 stärkte mig inför kommande kyrkoval och jag är stolt över att kandidera i Mariehamns församling på listan ”Ord och handling”.
Kyrkoherden nämnde i sin insändare bl.a. matbank, musikgrupper och äktenskapsskola – verksamheter som jag är beredd att stöda. Församlingen bör även ta ett ännu större miljöansvar. Inom den värdefulla barn- och ungdomsverksamheten hoppas jag på fler småbarnsmusiktillfällen. Jag vill också arbeta för Alpha-kurser och ”alternativa gudstjänster” och hoppas på utökat samarbete med åländska församlingar.

Håller med Michael von Beetzen, som i Nya Åland 1.11.2010 skriver att församlingsmedlemmar rimligtvis borde vara mer intresserade av hur skattemedlen används. Kandidaterna har en uppgift i att engagera sig och därmed förhoppningsvis öka intresset för valet.
I Hbl 1.11.2010 påpekas helt riktigt att det inte är i lokala val som de homosexuellas rättigheter avgörs. Lokalförsamlingarna har sina egna ”stora” frågor. Är det inom Mariehamns församling möjligen utbyggnaden av begravningsplatsen? Frågan engagerar hundratals och föreslås härmed att diskuteras på valdebatten inkommande tisdag.

Efter att i 25 år tagit del av Mariehamns församlings verksamhet vill jag gärna vara ”en för kyrkan i en kyrka för alla” och ta ett större ansvar än det jag kunnat som medlem av direktionen för församlingens barnverksamhet samt som suppleant i kyrkorådet de senaste fyra åren.
Ann-Charlotte Funck, kandidat nr 5
förälder/företagare