DELA

Låt oss behålla Medis på nuvarande nivå

I 70 år har det varit en angelägenhet för landskapet att stöda medborgarinstitutet.

Så görs även nu, även om andelen sänktes med nästan 30% vilket förstås kom som en riktig kalldusch för Medis.

Men det är viktigt att komma ihåg att finansieringen har tre ben att stå på. Pengar från landskapsregeringen, kommunerna och kursavgifter.

I det nya landskapsandelssystemet ingick den här sänkningen. Något de flesta inblandade erkänner att man inte riktigt tänkte på förrän årets kurser redan börjat. Åtminstone gäller det den socialdemokratiska lagtingsgruppen. Förbiseende, misstag i arbetet eller en politisk prioritering.

För mig spelar det inte så stor roll vilket.

Målet nu , åtminstone för socialdemokraterna, är att trygga Medis verksamhet, på samma nivå- på kort sikt, och på lång sikt.

På kort sikt kan konstateras att det finns nästan 50.000 euro kvar i kassan sen ifjol pga otillsatta vakanta tjänster. Men det räcker inte.

Gapet är 84.000 euro, och det kommer ett nytt år 2019. Dessutom är det inte bra att i en så flexibel verksamhet som Medis är inte budgetera för ett visst överskott så att man slipper röda siffror i slutet på året.

Kursavgifterna är redan på en hög nivå, så då återstår kommunerna.

Bildningsnämnden i Mariehamn har här tagit på sig en sonderande roll, och sänt ut en förfrågan till kommunerna. Frågan lyder ungefär:

Kan Ålands 16 kommuner solidariskt och proportionerligt stå för dessa 84.000 euro?

För mig borde svaret bli ”självklart gör vi det”.

Så med hälsning till det kommunala fältet; låt oss visa att Medis verksamhet är viktig och värd att bevara på nuvarande nivå!

Den fria bildningen och det livslånga lärandet är enormt viktigt.

Och när den psykiska ohälsan och ensamheten i samhället breder ut sig så kan jag garantera att varenda satsad euro i Medis ger mångdubbelt tillbaks, både i nya möjligheter i yrkes-och näringsliv, men framförallt i mindre sociala och sjukkostnader.

I riket står staten för närmare 60% av kostnaderna för medborgarinstitutet, och kommunerna betalar resten.

Borde vi på lång sikt gå in för samma finansieringsfördelning på Åland?

Kanske.

Personligen anser jag att den fria bildningen och det livslånga lärandet är så pass viktigt att Medis helt kunde ligga under landskapsregeringens utbildningsavdelning.

Men så här är det i politiken. Det är ett lagspel och även om man personligen har en lite annorlunda vision, så går det inte bara att sura och ställa sig på tvären.

Jag anser att det finns en ljus framtid för Medis, både på kort – och lång sikt. Jag tycker Medis verksamhet är oerhört viktigt.

Och det hoppas jag att övriga Ålands politiker också visar framöver.

TONY WIKSTRÖM

LAGTINGS- OCH STADSSTYRELSELEDAMOT (S)