DELA

Låt Musikinstitutet utvecklas

Det är både med sorg och bestörtning vi har läst Landskapsrevisionens utlåtande om Ålands Musikinstitut. Musikinstitutet är en skola vars syfte är att verka både för barn och ungdom men inte att förglömma, samtidigt den enda yrkesförberedande institutionen i musik och dans på Åland. Ges liknande ambitionssänkande uppmaningar till de övriga av landskapets gymnasieskolor? Det är viktigt att all offentlig verksamhet granskas men det är ändå intressant att verksamheten vid Musikinstitutet trots både lag och förordning i alla tider ifrågasatts.

Det vi sår får vi också skörda.

Liksom inom sporten är beslutet att satsa på en professionell karriär inte längre möjligt efter 18 års ålder då de flesta andra yrkesgrupper gör sina livsval, utan yrkesskickligheten och möjligheten att få en studieplats grundas på många års förberedelser sedan unga år.

Det procentuellt sett anmärkningsvärt höga antalet ålänningar som lyckats komma in på en högre musik och -dansutbildning har alla fått sin grundutbildning vid Ålands Musikinstitut. I vissa fall har eleven avancerat så starkt att man även fått söka lärare från högre instanser för att kunna ge barnet möjligheten att nå sin fulla potential.

Åland brukar väcka uppseende för den mängd musiker som verkar professionellt både hemmavid och utomlands. Flera åländska artister rör sig på allra högsta internationella nivå runtom i Europa. Detta är inget oförklarligt under, utan ett direkt resultat av den breda och professionella handledning som givits av Musikinstitutets kompetenta lärare. Utan dem hade vi aldrig kunnat göra våra yrkesval och förhoppningsvis skall detta var möjligt även för kommande generationer. Annars kommer det åländska ”musikundret” att få ett abrupt slut.

 

Naturligtvis är inte ambitionen att alla elever på Musikinstitutet skall bli professionella. Men de elever som inte valde en karriär inom musik och dans, berikar Ålands musikliv i olika körer, ensembler, orkestrar, rock, pop, och dansgrupper samt som musikälskare och konsertbesökare. Musikinstitutet har också gång på gång lyckats samla vilsna ungdomar och ge dem en meningsfull fritid och gemenskap. Oberoende av kulturell bakgrund. Många var vi som hängde på Musikinstitutet dygnet runt och umgicks och spelade med våra kompisar och hittade nya likasinnade vänner. Sådant kan inte värderas i pengar och utgör om något, ett bidrag till ett hållbart samhälle. Det finns många barn och ungdomar med en stark konstnärlig begåvning som behöver få stöd, uppmuntran och möjligheter att utveckla sina talanger.

Investeringen vi gör på våra konstnärliga och musikaliska barn och ungdomar är med andra ord en investering för hela samhället. Utan kultur och mänsklig samverkan tynar samhället bort vilket vi inte minst idag med alla corona-stängda kulturinstitutioner kan bevittna.

TIDIGARE ELEV VID ÅMI

MARCUS BOMAN REKTOR 1989-2008 PIANIST/ FOTOGRAF

JENNY CARLSTEDT OPERASÅNGERSKA/PEDAGOG

THERESE KARLSSON OPERASÅNGERSKA/PEDAGOG

CHRIS SUNDBLOM REKTOR 1978-79 1984-1989

THOMAS NUNEZ FÖRSTA SOLOCELLIST VID RADIONS SYMFONIORKESTER I HELSINGFORS

SOFIE ASPLUND OPERASÅNGERSKA

PETER LÅNG KOMPOSITÖR

CHRISTIAN JUSLIN OPERASÅNGARE/KYRKOMUSIKER

DAN KARLSTRÖM OPERASÅNGARE LEIPZIG

MARKUS MALMGREN MUSIKDOKTOR/ORGANIST

ULRIKA LIND PROJEKTLEDARE KGL. MUSIKALISKA AKADEMIN/ TRÄBLÅSPEDAGOG

ULRIKA BERGHROTH-PLUR DIREKTÖR FÖR MUSIK I SKOLE NORGE

STINA BORG VALTHORNIST VID GÖTEBORGSSYMFONIKERNA

GUY KARLSSON KANTOR

ANDERS LAINE KYRKOMUSIKER

CAMILLA HEIDENBERG MUSIKER/PEDAGOG

MATS BACKMAN MUSIKUTÖVARE

KRISTOFFER GOTTBERG INSTRUMENTBYGGARE/MUSIKER

JOHANNA GRÜSSNER JAZZSÅNGERSKA/PEDAGOG

PEIK HOLLENDER MUSIKPEDAGOG

JOHANNA EVENSON KYRKOMUSIKER

LYDIA ERIKSSON CELLIST

IDA ANDERSSON PIANIST KÖPENHAMN

PHILIP BJÖRKQVIST OPERASÅNGARE

FILIP KARLSTRÖM MUSIKER/ KOMPOSITÖR

HAMPUS WAHLSTEN STUDIOMUSIKER/MUSIKLÄRARE

MATHIAS BOMAN MUSIKER/KOMPOSITÖR/PRODUCENT LONDON

CECILIA WICKSTRÖM VIOLINPEDAGOG UPPSALA

ZAIDA PONTHIN VIOLINIST

FRANCINE ERIKSSON CELLIST/MUSIKLÄRARE

EMILIA ERIKSSON KLARINETTIST/KLARINETTLÄRARE

ANDREAS NYBERG VIOLINIST STOCKHOLM

ANNA RANDELIN OBOIST AKADEMIST KUNGLIGA FILHARMONIN

MARTIN HÖGSTRAND PIANIST/FÖRFATTARE/ MATEMATIKER

FRIDA SÖDERDAHL SÅNGARE/REGISSÖR FLORIDA

FREDRIK ERLANDSSON TRUMPETIST/FÖRSAMLINGSMUSIKER

CHRISTOFFER ISAKSSON GITARRIST

MIKAEL FAGERHOLM OPERASÅNGARE

EMILIA ALM SÅNGERSKA

SANDRA SUNDBLOM BRASSPEDAGOG I HJO KULTURSKOLA

STEFANIE JÖRGENSEN MUSIKALARTIST

ANNIKA SJÖLUND OPERASÅNGERSKA/SÅNGPEDAGOG/ÄMNESLÄRARE MUSIK

EDWARD FURBACKEN LJUDTEKNIKER/SAXOFONIST

JIM ECKERMAN GITARRIST/PEDAGOG/KOMPOSITÖR DANMARK

FRIDA JOHANSSON OPERASÅNGERSKA STOCKHOLM

EVELINA KOSKINEN VIOLINIST/MUSIKPEDAGOG/PEM

KAJSA ENQVIST FLÖJTIST/KAMMARMUSIKPRODUCENT UPPSALA

SOFIA HAMMAR LOGOPED/SÅNGARE

EMIL GRÖNWALL GITARRIST

ELINA GRANLUND SÅNGERSKA/MUSIKLÄRARE

ALBIN JANSSON SÅNGSTUDERANDE SKOTTLAND

ANTON JOHANSSON MUSIKER/KOMPOSITÖR

VANESSA ERIKSSON SÅNGARE/LÅTSKRIVARE HELSINGFORS

FREJA FRISK SÅNGERSKA/PEDAGOG SVERIGE

ERICA GRANLUND LEG.LOGOPED SVERIGE

YOHAN HENRIKSSON FRILANDSMUSIKER

EMIL HAGE GITARRSTUDERANDE SVERIGE

FRIDA ÖSTERBERG SKÅDESPELARE/OPERASÅNGARE

ELLA ENQVIST DANSPEDAGOG

EVELINA GOTTBERG MUSIKPEDAGOG

LEONARDE BRÄNDSTRÖM MUSIKALARTIST

MINNA-LISA FERNA JAZZSÅNGERSKA/SÅNGCOACH/KOMPOSITÖR

ALEXANDER LINDBERG LJUDTEKNIKER/SLAGVERKARE

LISA SCHÅMANN DANSARE

ELLA GRÜSSNER MUSIKER/KOMPOSITÖR

ISABELLA-GRÜSSNER SARLING SÅNGARE/KULTURARBETARE