DELA

Låt Möckelö vara och utveckla det

För drygt 116 år sedan köpte Mariehamns Stad området vid Möckelö Havsbad. Senaste veckan och så här i valtider har Centern i Jomala och Lennart Isaksson (Moderaterna i Mariehamn) debatterat Möckelöområdet i några debattinlägg.

För mig som politiker i Mariehamn är svaret är enkelt. Mariehamns Stad varken skall sälja eller byta bort Möckelöområdet som omnämns. Stadens fritidsområde vid Möckelö havsbad i Jomala är en viktig plats för stadsbornas framtida trivsel. I takt med att staden växer framöver kommer vi att behöva bra rekreationsområden. Det finns på Möckelö.

Området vid Möckelö havsbad som under badhusepoken fick namnet Villa Trouville var en populär mötesplats. Under flera år gick det även båtar i skytteltrafik mellan Västerhamn och Möckelö. Det kunde det för övrigt göra även idag och stadens hamnbolag äger ju hamnkonstruktionerna på östra sidan.

Vi brukar ibland tala om kulturarv i Mariehamn. Möckelöområdet är ett riktigt landmärke och även ett stort kulturarv för Mariehamn. Staden löste nyligen in 1,45 ha tillandning på den västra sidan av området ute kring Möckelö havsbad. Som Mariehamnare är detta ett gott tecken på att staden har en framtidstro. Det finns nämligen en stor utvecklingspotential i området vid Möckelö havsbad.

Planer har det ju redan funnits för området. Det har talats om en konferensanläggning med kasino. En linbana från Lotsbroberget rakt över vattnet ned till badet. Ålands hälsoalternativ ville ett tag bygga ett centrum med behandlingar för kropp och själ. Så sent som 2013 presenterades ett förslag om att sälja området och låta bygga bostäder.

Jomala tillåter idag i delgeneralplanen för området att endast 15 procent får användas till hotell medan resten är simstrand och strövområde.

Jag förstår Jomalas behov av mer friluftsområden och sandstränder. Och är kanske därför inte heller förvånad att moderaterna i de båda kommunerna har pratat ihop sig kring denna fråga som är synnerligen intressant ur främst Jomalas synvinkel.

I stället för att sälja området kanske Mariehamn och Jomala tillsammans kunde skapa något attraktivt i området som gynnar befolkningen i de båda kommunerna. En badplats med hopptorn med olika höjdnivåer och andra badmöjligheter. Det är något många Mariehamnare men även Jomalabor idag saknar vid stadens badstränder Lilla Holmen och Nabben.

Jag ser gärna att Mariehamn utvecklar Möckelöområdet. Antingen på egen hand, tillsammans med Jomala eller privata intressenter. I dag hyr Åland Caravan Club campingen.

Potentialen i området finns och med rätt enkla medel kunde vi skapa en ny attraktiv badplats på Åland, vilket även gynnar turismen. Kanske vi rentav kan få ett sommarparadis med utegym och andra rekreationsmöjligheter där friska havsvindar blåser in över sandstranden och havsbadet. Och där man kan dansa, sjunga och se solnedgången över Ålands Hav.

Möckelö Havsbad är en orörd pärla och ett kulturarv som skall förvaltas väl av oss politiker i Mariehamn. Det är vår skyldighet.

Anders Holmberg,

Stadsfullmäktigeledamot i Mariehamn.