DELA
Foto: Jonas Edsvik

Låt mig besvara några covid-frågor

I en insändare i måndagens Nyan framför René Janetzko ett antal påståenden, maskerade som frågor (plurium interrogationum).

Låt mig besvara några av dessa frågor. För det första, Covid-19 är inget ”vanligt” förkylningsvirus, att påstå att WHO ”bekräftat” detta är felaktigt. Likheten består i att viruset sprids på liknande sätt, däremot orsakar Covid oftare en allvarligare sjukdom, i många fall med permanenta skador på lungor och andra följdsjukdomar. Litet grovt kan man säga att Covid fördubblar den åldersrelaterade risken för dödsfall (Spiegelhalter 2021).

Någon ”deplattformeringsvåg” på sociala medier existerar inte, däremot har sociala media börjat ta ett större ansvar för vilka osanningar som sprids där. Att exempelvis den ökände Sherri Tenpenny stängts av efter upprepade regelbrott är nog enbart bra. Hon påstår exempelvis på fullaste allvar att man skulle bli magnetisk av vaccinet.

PCR tester är heller inte ”otillförlitliga”, däremot är naturligtvis nyttan av masstestning av symtomfria ytterst begränsad. Däremot är PCR mycket bra på att detektera Covid hos en sjuk och att visa vilken mutation det är frågan om.

Att symtomfria fortfarande kan sprida smitta är klarlagt. Exempelvis Johansson et al, 2021 uppskattar att symtomfria står för hälften av alla smittfall. Ett större antal studier pekar åt samma håll.

Incidenstal säger naturligtvis inget om hur farlig en sjukdom är, bara hur utbredd den är, där måste jag ge René rätt, men incidenstal är en viktig mätare av hur en epidemi utvecklas.

Påståendet om liknande incidenstal trots vaccination är omöjligt att förhålla sig till utan att närmare veta vilken region och vilken tid man diskuterar. Däremot kan man se en klar korrelation mellan vaccinationsgrad och incidens. Detta ser man i USA (Puranik 2021, Moghadas 2020), Israel (Angel 2021), England (Shah 2021). Kort sagt: Vaccination minskar risken för dig som individ att bli allvarligt sjuk. Dessutom skyddar du andra genom att inte sprida viruset vidare. Det sistnämnda är synnerligen viktigt eftersom ovaccinerade annars blir ”inkubatorer” för nya och potentiellt farligare mutationer av viruset.

Sammanfattningsvis vill jag säga att det är bra att ifrågasätta och att även jag har synpunkter på hur vissa politiker hanterar saker, men vill man undvika att bli kallad konspirationsteoretiker är det bättre att ta sitt data från vederhäftiga källor än från konspirationssajter.

ANDERS GUSTAFSSON

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp