DELA

Låt lekparkerna vara kvar!

Lekparkerna i Mariehamn hotas av nedläggning då det i socialnämnden har tagits beslut om att säga upp avtalet med Folkhälsan i Mariehamn gällande lekparkverksamheten.

Folkhälsans lekparker i Mariehamn har bedrivits i 53 år och är en hälsofrämjande verksamhet. I lekparken får barnen leka i ur och skur i trygg och omväxlande miljö. Barnen lär sig att umgås i grupp och ta hänsyn till varandra. De vänjer sig vid att vara ifrån mamma och pappa en stund samtidigt som föräldrarna får lite tid för sig själva, för småsyskon eller för att jobba några timmar. I leken utomhus tränar barnen upp sin grovmotoriska utveckling vilket befrämjar vidare inlärning i dagis och skola.

Lekparksverksamheten är och har alltid varit en mycket omtyckt verksamhet av både barn och föräldrar. Ur hälsosynpunkt är utevistelse för barn en av de viktigaste förutsättningarna för välmående. Som anställd ”lekparkstant” känns vårt arbete meningsfull och roligt, och vi är nu bekymrade över att denna unika verksamhet kanske upphör. Vi har förståelse för att samhället måste spara men varför på våra minsta, de som är vår framtid. Nog bör den här fina formen av barnomsorg som är ett förmånligt alternativ till dagis få vara kvar!

Harriet Blomster och Ulla Lundgren, Backebergs lekpark

Kerstin Jacobsen och Clara Carlsson, Västernäs lekpark

Eva Johansson, verksamhetsledare

Folkhälsan i Mariehamn r.f.