DELA

Låt lappo skola leva!

Förra veckan kallade den nya kommunledningen för Brändö kommun med skolnämndens ordförande i spetsen till en diskussion om Lappo skolas framtid, med undertonen nedläggning.

Ärendet har inte behandlats i varken skolnämnd, kommunstyrelse eller kommunfullmäktige. Vi ställer oss frågande till att man kallar till dylikt möte utan att i vederbörlig ordning ha förankrat frågan i kommunens styrande organ. Enligt egen utsago var inte heller kommundirektören informerad.
För Lappobor i allmänhet, och nyinflyttade familjer i synnerhet, av vilka endel till och med satsat på att bygga hus på Lappo och Asterholma, känns det som ett slag i ansiktet att man funderar på nedläggning. En av de bidragande orsakerna till att vi valt att flytta hit är just för att här finns en fungerande barnomsorg och skola.
Vi har inte valt ett liv där barnen dagligen ska sitta på färjor och i bilar och vara borta långa tunga skoldagar. Vi är mycket nöjda med Lappo skola och daghem och för oss är det avgörande att den servicen finns nära.

Lappo skola har alltid varit liten. Elevantalet har varierat mellan 4 och 8 elever. Skillnaden nu är att en kokerska och en lärare går i pension. Då vill kommunens politiska ledare passa på att stänga! Vi tycker att den lösningen är mycket kortsiktig.
Skolhuset med skola, dagis, hälsovårdsmottagning och bibliotek utgör en sammanhållen, välfungerande servicepunkt, den enda som kommunen har att bekosta i den här delen av kommunen. Kommunens vision är att öka inflyttningen och antal arbetsplatser, och man gör till och med påtryckningar att landskapsregeringen ska utlokalisera tjänster, men själv är man beredda att dra in 2 tjänster. Hur illa klingar det!?

Se istället pensioneringarna som fantastiska möjligheter till inflyttning! Elevantalet på Lappo ökar de kommande åren till åtta elever, vilket inte är så illa. Däremot sjunker elevantalet i Brändö. Den nya skolan med tillhörande sporthall är dimensionerad för 60 elever, och de kommande åren har man kring 35 elever.
Driftskostnaderna för den nya Brändö-skolan är ca 100.000 dyrare än för den gamla, vilket i stort motsvarar kostnaden för Lappo skola. Vi tycker det är bra med en nyrenoverad skola i Brändö, men inte på bekostnad av skolan i Lappo.

Ett argument som figurerat bland dem som önskar lägga ner skolan är att barnen skulle få det bättre socialt om de fick komma till Brändö. Verkar tidigare elever i Lappo skola visa tecken på social inkompetens???
Vi ser inga som helst tecken då vi kartlägger vilka som gått här, snarare tvärtom. Våra barn är mycket duktiga på att umgås över ålders- och könsgränser. Inte heller pedagogiskt kan man säga att lappobarnen lider någon brist. Om brist skulle föreligga i något ämne finns dessutom alla möjligheter att utveckla samarbetet skolorna emellan, lappobarnen kan åka till Brändö en eller två dagar i veckan även i framtiden om det behövs.

Om Brändö framöver ska marknadsföra sig som en kommun som vill ha fler invånare och särskilt barnfamiljer, är en stängning av Lappo skola fel väg att gå. Den tendens att avveckla istället för utveckla som nuvarande politiska ledare i kommunen visar är synnerligen förödande för framtiden.
Kommunledningen borde istället ge Lappo och Asterholma (och för Kumlinges del även Björkö) en garanti om att skolan ska finnas kvar så att fler vågar ta steget och flytta hit.

Kommunen befinner sig inte heller ekonomiskt i någon dålig situation. Ekonomin är så god att man nyligen kunde sänka skatten, och dessutom har man under innevarande år gjort en extra amortering om 200.000 euro utöver planlagda amorteringar.
Nej, återanställ kokerska och lärare (för övrigt två typiska kvinnoyrken, som det i dag är brist på i skärgården) och återställ förtroendet beträffande Lappo skolas framtid. Då finns det hopp om fortsatt liv också i södra delen av Brändö kommun.
Tiina & Jonas, Salme & Sven, Laila & Esko, Veronica & Jan-Tore, Silli & Silver med flera