DELA

Låt Jesusbarnet leva!

”Nu tändas tusen juleljis, på jordens mörka rund, Och tusen, tusen stråla och på himlens djupblå grund. Ty över stad och land ikväll går julens glada bud: att född är Herren jesus Krist, vår Frälsare och Gud”.

Om politikerna får som de vill så har vi snart ingenting att fira. Vi kan ju inte fira Jul utan någon anledning.
I Ålands Landskapsregering är också det ämnet aktuellt. Katrin Sjögren har i en budgetmotion föreslagit att religionsundervisningen skall bli konfessionslös, fri från trosuppfattning. Heder åt Barbro Sundback och Torbjörn Eliasson som rakryggat vill hålla kvar undervisningen på den nivå som den är idag, därför att de ser vikten av att bevara det kristna arvet som vår kultur är uppbyggd på. Och varför skulle vi inte det. Är det inte därför vi har demokrati i våra länder Är det inte därför vi ser människors lika värde.?
Skall vi ta bort grunden och byggstenarna i vårt välfärdssamhälle?: ”Till hög, till låg, till rik till arm kom helga Julefrid. Kom barnaglad, kom hjärtevarm i världens vintertid, Du ende som ej skiftar om, min Herre och min Konung kom. Till hög, till låg, till rik, till arm kom glad och hjärtevarm”.

Vi behöver värna om Julens budskap. Vi behöver värna om barnet i krubban, och inte göra som Herodes, försöka förgöra honom. Vi behöver budskapet om frid på jorden i en tid då kaos råder.
”Det skall bli frid på vår sargade jord i tusen år en gång”. Också det hör till Julens budskap
Doris Jansson