DELA

Låt inte studerande hamna i kläm

Med anledning av den uppkomna situationen gällande ändringar i antagningsvillkoren för de ungdomar som vill studera i Sverige, så önskar jag som förälder, att våra åländska beslutsfattare lägger fokus på vad som nu kan göras, istället för att leta syndabockar, vem som missat vad.

Jag har under de senaste skolåren sett ett stort engagemang bland de studerande och ett målinriktat fokus på kommande studier vid universitet och/eller högskola, och en framtida examen.

Det är mycket olyckligt att en årskull studerande hamnar i kläm på grund av ett systemskifte. Jag förväntar mig att skolledning, ansvarig minister och landskapets utbildningsavdelning kommer fram med en lösning så att de studerande som nu i vår blir klara inte hamnar i en sämre sits än tidigare åländska studenter.

Det är de åländska studenterna värda.

Per Lycke