DELA

Låt inte girigheten segra

Stadsfullmäktige beslöt hösten 2010 att personaldimensioneringen på Trobergshemmets nya del ska vara 0,83 det vill säga 54,5 årstjänster på 66 platser. Denna höst 2011 avvek socialnämnden från fullmäktiges beslut med hänvisning till att de ramar eller pengar som fanns till nämndens disposition inte räckte till. För att uppfylla fullmäktiges dimensioneringskrav krävs utökning av arbetstiden för en närvårdare, nyanställning av en närvårdare och utökning av arbetstiden för en städare.

Detta kostar 37.000 euro. Socialdemokraterna föreslog detta när stadens budget behandlades i stadsstyrelsen den 3 november. Liberaler och Moderater röstade emot. Detta trots att båda partier för ett år sedan godkände dimensioneringskravet på 0.83. I sitt valprogram inför denna höst val säger mariehamnsmoderaterna att de står bakom beslutet om 0,83 och är positiva till en utökning av närvårdarna. Liberalernas Folke Sjölund förklarade i offentligheten sitt röstningsbeteende med att det är fel på personalstrukturen på Trobergshemmet. Ett projekt ska inledas för att ändra strukturen nu. Konstigt att Sjölund inte föreslog detta i budgetbehandlingen.

Nu är det dags att ta ansvar för vallöften och andra löften som givits personal och anhöriga inom barn- och äldreomsorgen. I revisionssammanhang brukar de förtroendevalda hylla stadens personal och säga att det är stadens största resurs. Visst är det så. Tar man bort personal, det vill säga stadens viktigaste resurs har det obevekligen en negativ konsekvens för vård- och omsorgskvaliteten. Med en 0,5 procentig höjning av skatteprocenten klarar vi äldre- och barnomsorgens behov av personal och kan ge en god omsorg utan att slita ner personalen. Det har vi råd med. Låt inte girigheten segra.
Barbro Sundback (S)