DELA

Låt inte avgaserna skada din granne eller miljön

Mariehamns stad vill påminna om reglerna för tomgångskörning i kommunen: ”Max en minut”, står det på skyltarna vid stadsgränsen. Tomgångskörning påverkar människors hälsa negativt. Avgaser från bensin och diesel innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem.

Avgaserna innehåller också försurande och övergödande ämnen och bidrar till växthuseffekten. Biltrafiken står för stora utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet, naturen och människorna.

Vad kan vi alla göra för att förbättra vår miljö och vårt klimat!? Jo, börja med att stäng av bilen!

Speciellt hälso- och miljöfarliga är avgaserna när motorn är kall och det sker en ofullständig förbränning. När motorn är kall fungerar inte katalysatorn. Alla avgaser går orenade rakt ut i luften du själv andas. Vid en längre tids tomgångskörning uppstår problem inte bara med luften utan även buller och att strålkastare kanske lyser in hos grannen. Avgaserna innehåller cancerogena ämnen och kan ge upphov till allergier och luftrörsproblem. Avgaserna tränger in genom ventilationen och dras in i bostäder, skolor etc.

Under den kalla delen av året kan du med fördel använda motorvärmare. En uppvärmd motor drar mindre bränsle, minskar slitaget på motorn, ger lägre utsläpp och en gladare granne.

Du kan enkelt bidra till att minska utsläppen genom att inte köra på tomgång. Du får samtidigt mer pengar kvar i plånboken!

ULF SIMOLIN

MILJÖSAMORDNARE MARIEHAMNS STAD