DELA

Låt inte Åland gå i stå

Det finns uppenbart klara skiljelinjer i progressiv och konservativ politik i året val.
Liberalerna vill modernisera jordförvärvs-, närings- och hembyggsrätten vilket också de flesta partier uttalat sig för i lagtinget. Från konservativt håll kallar man det för fixarpolitik.
Liberalerna vill i enlighet med kommuernas önskemål göra det enklare för inflyttning och på så sätt öka skatteundelaget för kommuerna. När fler går i pension behövs inflyttning.
Liberalerna vill i samarbete med näringsliv och företagsorgansationer förenkla för företag att etablera sig utan att det hotar språkskyddet. Vi har utländska företag och fler vill etablera sig.
Liberalerna vill underlätta för ungdomar att komma hem genom att de får bibehålla hembygdsrätten i åtta år.
Liberalerna har också som mål att införa kortrutt för skärgården med billigare och snabbare trafik som ger förutsättningar för företagsetableringar och skärgårdsturism.
Liberalerna ser till ekonomin och tryggheten och vill att alla på Åland skall ha samma sociala service. För det behövs samhällsreformen.
Liberalerna har en tydlig lantrådskandiat i Viveka Eriksson som tryggt kan föra Åland framåt.
Christina Johansson-Gammals (lib)
Rolf Lindqvist (lib)
Eva Ekström-Andersen (lib)
Christian Pleijel (lib)
Sune Alén (lib)