DELA

Låt hönan hållas så länge hon värper guldägg

Landskapsregeringen kallade styrelsen för Paf till sig för att ta dem i örat. Trodde man. Men nej. Det hela var bara ett spel för galleriet, så att säga. Ett sätt att visa att man följer med, att man läser tidningarna, att man håller sig a jour med utvecklingen i landskapet, att man har det övergripande ansvaret och är tillsynsmyndighet för spelverksamheten . Landskapsregeringen tycks anse att så länge hönan värper guldägg så får den hållas. Enligt landskapsregeringens åsikt har Paf gjort allt rätt, trots att inga varningsklockor har ringt hos spelbolaget när enskilda spelare kunnat spela bort flera tusen euro per dag. Dessa blir istället premierade med resor till Las Vegas!!.

Eller är det så att landskapsregeringen inte hade tillräcklig kunskap i ämnet så att man kunde ställa de rätta frågorna? Lät man sig pratas omkull av slipade pr-män som talade sig varma för sin produkt, och konceptet för dess användning?

Någonting är fel i den försäljningsidé som Paf har, det står helt klart, efter avslöjandena om den brottsliga verksamhet som en spelare bedrivit, och som kommit Paf- kassakistan tillgodo. Men det verkar inte som landskapsregeringen har den kompetens som krävs, varken för att äga ett spelbolag eller att vara överinseende myndighet över detsamma. Här finns det verkligen skäl till specialgranskning av spelverksamheten vid Paf som sådan, samt också en översyn av lagstiftningen.

Det har ju framkommit att både Finland och Sverige har betydligt strängare etiska regler för spelverksamhet, än vad Åland har idag. Och tyvärr är det så att etik och moral växer inte fram av sig själv hos alla, det finns ingen självsanerande etiskt filter hos alla hönor som värper guldägg, så därför måste lagstiftning och myndighetsövervakning till för att etiska och moraliska värderingar får styra verksamheten.
Runa Lisa Jansson