DELA

Låt höger hand veta vad vänster gör

Redan 2009 föreslog jag i en motion på Centerns julstämma ett offentligt sektoriellt samarbete på Åland. Inga kommunsammanslagningar behövs för det, eller ens en tunnel till Föglö. Det räcker med samarbete.

Just då sade den första kvinnliga pristagaren i Nobels ekonomipris Ellinor Ostrom samma sak – samarbete är den rätta vägen. Ponera att: kommunerna och till exempel sociala sektorn samarbetar över hela Åland, skolväsendet, äldreomsorgen, busslinjer och landskapets båtlinjer synkroniseras så att man hinner med båda – byggnadsinspektörernas regelverk blir lika över hela kobben.

Är detta och mera därtill möjligt? Ja, ta inte ett andetag utan att ha det bästa och samtidigt praktiska för hela Åland i bakhuvudet. Sedan pratar vi om att spara resurser – synergieffekter av sällan skådat slag. Att slå ihop kommunerna verkar enligt tidigare nordiska erfarenheter bli lite fel – slå ihop sektorerna i kommunerna i stället.

Låt höger hand veta vad vänster gör. Både vad den egna sektorn planerar samt övriga hög som låg inom organisationerna alla – måste veta vart de är på väg, vem som gör vad och när det beräknas ske. ”OSS” är en akronym för offentligt sektoriellt samarbete, tänk lite utan för boxen, tänk mycket utanför boxen.

Alltid blir någon bakåtsträvare förnärmad, förbannad, eller till sist motarbetar nytänkandet våldsamt – våga gå i bräschen, eller börja laga sandkakor i stället. Glöm inte att man en gång i tiden riskerade bli bränd på bål för att påstå att jorden mera rund än platt.

Jag har skrivit detta tidigare, genom åren i insändarspalterna och skriver det igen det finns inget farligare för ett land än ett inkompetent ledarskap. Därmed inte sagt vi har det just nu, snarare tvärtom.

Många med mig hyser faktiskt stort hopp för nuvarande landskapsregering. Det finns många kloka människor på rätt plats denna gång, Just därför bör vi ha en tilltro på den lokala utvecklingen. Åland är för litet för att inte samarbeta på alla plan. Vi måste gå den vägen för att lyckas.

MIKAEL ERICKSON

ÅLAND