DELA

Låt förnuft och fakta leda kommunfrågan

Vice lantrådet Harry Jansson (C) bemöter Ålands socialdemokraters insändare kring behovet av fortsatt fart i kommunreformen på ett sätt som jag inte vet om det ska uppfattas som ironi eller vänlighet. Om vi alla väljer att ta fasta på varandras bästa argument och visar vilja till seriös debatt så tror jag det bättre gynnar debattklimatet och får viktiga frågor att avancera i stället för att landa i skyttegravar.

 

Socialdemokraterna har i sin debattartikel visat på förslag hur man kan gå vidare i en för ålänningarna angelägen fråga, en kommunreform utgående från Åland som en helhet. För att undvika inbesparingar i skola och omsorg, för att undvika att slutstationen blir kriskommuner, så är det klokare att agera proaktivt. Opinionen visar att mer än hälften av ålänningarna vill se en helhetsreform av kommunsektorn framom slumpvisa samgåenden. Jag hoppas att landskapsregeringen lyssnar på folket och tar opinionen på allvar. Jag hoppas också att man drar nytta av det gedigna utredningsarbete som redan finns (Sandberg-Enestam-Henricsson) och tar fram kompletterande siffermaterial där det behövs.

 

Vice lantrådet har tyvärr inte läst vårt inlägg så noga eftersom han missförstår innehållet på en punkt. Pengarna som kommunerna sätter i välfärden är inte bortkastade, de är tvärtom helt nödvändiga. Men det är ett känt faktum att det hos landskapets myndigheter finns mycket att spara i arbetstid och pengar om man kunde få sköta kontakterna till fyra kommuner i stället för 16. Om man är osäker på den saken, ta ett samtal med ÅHS, ÅMHM, AMS och fråga.

 

Jag hoppas fakta och förnuft kan få vara vägledande framöver i denna viktiga framtidsfråga och att vårt förslag till att påbörja en samordning av servicen inom ramen för fyra kommuner kan värderas som ett verkligt förslag som får reformfrågan att ta steg framåt.

CAMILLA GUNELL (S)

ORDFÖRANDE ÅLANDS SOCIALDEMOKRATER