DELA

Låt ”Feki” fortsätta sjunga!

I gårdagens Nya Åland kunde vi läsa om församlingsmusikern Fredrik Erlandsson vars ”Nallepräst” och låtar innehållande ordet ”Gud” i praktiken har portats från dagis i Jomala.

För att ge lite bakgrund så är Erlandsson sedan flera år tillbaka enormt populär: Barnen räknar ner dagar tills ”Feki” anländer med gitarren och nalleprästen. Han sjunger och gör ramsor med barnen, i regel tar det cirka 30 minuter. Nu är han tillsvidare portad för att ordet ”Gud” nämns i några av låtarna, till exempel ”Vi sätter oss i ringen”. Nu är dock ”Feki” inte längre välkommen med gitarren och Nalleprästen, för att barnen måste skyddas från själva ordet ”Gud”. Vi har också under hösten fått läsa om att skolor låter bli att fira jul i kyrkan och att rentav lämpligheten i vanligt luciafirande börjar ifrågasättas.

Detta är kolligt på många plan, men kort sagt: Lagstiftarens vilja var aldrig att den här typen av samverkan mellan tredje sektor, kyrka och barnomsorg skulle förbjudas. Som lagstiftare börjar jag undra vad som var poängen med alla överläggningar och förankringsdiskussioner innan nya lagen antogs. Inget som sades då verkar spela någon roll i den praktiska tillämpningen. ”Gud” är ju därtill ett begrepp som finns i nästan alla värdsliga religioner och alldeles brukligt för den kraft i alltet som vi människor inte kan förstå.

För oss moderater räcker det nu. Vi har idag lämnat in en åtgärdsmotion till lagtinget där vi efterfrågar en lagändring. Vi ska inte ha ett samhälle där barnomsorgspersonal måste vända och vrida på om de får fira lucia eller inte. Vi ska inte ha ett samhälle där ”Feki” bara får besöka dagis om han lämnar bort Nalleprästen och låter bli att sjunga hela ”Vi sätter oss i ringen”. Vi ska däremot ha ett samhälle där det – såsom tidigare – är möjligt att besöka kyrkan och ett samhälle där samverkan mellan tredje sektor och barnomsorg fortsättningsvis är möjlig.

WILLE VALVE

ORDFÖRANDE, MODERAT SAMLING FÖR ÅLAND