DELA

Låt fastighetsägarna riva och bygga nytt

Företagarna på Åland ställde frågan I senaste månadens gallup ”Hur skulle du vilja att Mariehamns centrum utvecklas?” FPÅ ville veta hur ålänningarna och Mariehamnarna vill att Mariehamns centrum skall utvecklas.

Orsaken till vår frågeställning är att det går mycket trögt med nya satsningar i centrum. Orsaken till detta är att det inte finns någon gemensam samsyn mellan de tre olika huvudaktörerna, politikerna, tjänstemännen och fastighetsägarna. Det hävdas att förfarande med detta är mycket komplicerat. Det är egentligen inte det.

De flesta är överens om att problemet är att Mariehamns centrum upplever en tillbakagång med utflyttade köpmän och olika typer av näringsidkare som flyttar från centrum. Alla parter säger att lösningen är att man måste samarbeta för att lyckas. Tanken är att man tar fram en delgeneralplan som skall visa riktning och vara ett verktyg för alla aktörer att förhålla sig till.

Nu har politikerna i Mariehamn tillsammans med tjänstemännen tagit fram en delgeneralplan, men utan att ta i beaktande vad fastighetsägarna tycker. Man har helt enkelt av någon ”märklig” anledning struntat i vad fastighetsägarna tycker, trots devisen att alla parter skall vara med.

Det finns ett motstånd mot att riva hus i centrum, främst bland ledande tjänstemän. I sig är det bra att det finns folk som värnar om vårt kulturarv, men som det nu är blir svårt att förena det med ambitionen att få ett livfullt och engagerat Mariehamn och samtidigt sätta rivningsförbud även på de hus som inte är K-märkta.

Detta visade sig mycket tydligt i gallupen att väldigt få ålänningar och mariehamnare vill att Mariehamns centrum skall lämnas orört (mellan 5-6 procent). Om man skall vara krass så finns det i dag hus från alla årtionden från 1910 så det finns ju inte någon entydig stil som man vill bevara.

Det är möjligt att alla tror att de jobbar för ett livskraftigt Mariehamn, men det senaste exemplet med husen på Kaptensgatan visar tydligt att det inte fungerar som det skall göra. Förutsättningarna är glasklara, antingen så är ett hus K-märkt eller så är det inte det. Om det inte är K-märkt så skall det göras i samråden med fastighetsägaren. Säger fastighetsägaren nej, är saken utagerad.

För ett år sedan tog stadsfullmäktige ett beslut att Mariehamns stad skall ta kontakt med fastighetsägarna och försöka förmå dem att K-märka huset för att stoppa rivningen av huset. Enligt fastighetsägaren så har detta möte inte varit och detta är 1 år efter beslutet om att det skall göras.

Det är möjligt att socialdemokraternas, liberalernas och centerns ledamöter följer lagen när de röstade för rivningsstopp, dock resulterar deras agerande i ett effektiv stopp i att utveckla Mariehamns centrum tillsammans med fastighetsägarna.

Det är som att stiga ut på ett övergångsställe på vintern, när det är halt trots att det kommer bilar eftersom de måste stanna enligt lagen. När man sedan sitter i rullstol kan man säga att man hade rätten på sin sida. En Pyrrhus-seger helt enkelt.

Helt klart att det finns inte några vinnare på det här sättet att utveckla Mariehamn, tjänstemännen som vill stoppa alla rivningar av icke k-märkta hus kommer att endast försena verkställandet och få ett tappat förtroende från politikerna, politikerna som kämpar på samma sida, men med motiveringen med delgeneralplanen (som inte är frukten av ett gemensamt åtagande kommer, förmodligen att bli utpekade som bromsklossar bland allmänheten), fastighetsägarna har brännit pengar i väntan på att kunna sätta igång sina projekt, köpmän och andra näringsidkare tappar också värdefull tid, men framför allt mariehamnarna och i förlängningen ålänningarna blir också förlorare.

Ett försvarande av en delgeneralplan som inte ens har med de tre viktigaste aktörernas åsikter, är dömd att misslyckas, oberoende vad man försöker hävda. Med andra ord gör om, gör rätt, men framför allt gör det snabbt, för det åländska samhällets skull.

Låt fastighetsägarna riva och bygga nytt, men se till att de nya husen passar in i den tänkta stilen istället med ett miljömässigt tänk och istället kompromissa med våningshöjd och antalet parkeringsplatser.

MATS ADAMCZAK

ORDFÖRANDE FÖRETAGARNA PÅ ÅLAND