DELA

Låt detta få ett slut

Läser med bestörtning i fredagens tidning att folk skulle blivit ”kuppade” från Jurmo Hembygdsförening. Ingen absolut ingen har blivit ” kuppad” därifrån, valet från dåvarande ordförande att avgå var i allra högsta grad frivillig.

Att jag sen i massmedia ska få epitetet enfaldig kan jag definitivt inte acceptera. Jag och många med mig är inte enfaldiga för att vi hade en vision om att få en smidigare trafik till Jurmo än den nuvarande.

Vi är alla medvetna om att det råder hårda tider med stora sparkrav, det är bara att hoppas på att vi även i framtiden får behålla den turlista vi har nu.

Sist och slutligen anser jag att det är både oetiskt och barnsligt att hänga ut en eller flera personer offentligt för att medvetet orsaka en spricka i bygemenskapen.

Med detta så hoppas jag att det blir slut på offentligt torgförande om besvikelsen och känslorna på Jurmo efter politikernas beslut.

Låt oss i stället gemensamt dra åt samma håll, nämligen att vi även i framtiden kan bo och leva året runt på vår vackra ö, att det inte bara blir ett sommarparadis. Att vår hembygd ska vara levande och pulserande även i framtiden.

Lena Lindholm

Jurmo