DELA

Låt det sunda förnuftet segra!

Räddningsverket sköter idag om den operativa delen av ambulansverksamheten på Åland samt räddningstjänst i Mariehamn och skärgårdskommunerna.
Mariehamns stad har som målsättning att spara 30.000 euro nästa år genom att utnyttja Räddningsverkets personal för att ta emot de färjor som anlöper Mariehamn under veckosluten. Det betyder att en person ur den ordinarie bemanningen inte kommer att finnas på plats vid akuta utryckningar som sker mellan kl. 13 och 15 dessa dagar, vilket i sin tur innebär en försämring av beredskapen och säkerheten vid bränder, sjukdomsfall och andra olyckor. Vi ställer oss därmed mycket kritiska till förslaget och hoppas att det aldrig kommer att förverkligas.

När stadens tjänstemän tillfrågades om bakgrunden till att just Räddningsverkets personal anses lämplig att sköta dessa arbetsuppgifter var svaret att vi alltid är tillgängliga. Från vår sida är bemötandet av det argumentet enkelt. Ja, vi har beredskap 24 timmar om dygnet året runt. Men det är för att vi ska finnas på plats när olyckor sker, när det börjar brinna eller när du eller dina nära och kära behöver snabb hjälp och vård. Nu vill man istället binda upp denna tillgänglighet med andra arbetsuppgifter.

Att kombinera en av stadens mest styrda aktiviteter med en av stadens mest oregelbundna kommer givetvis att bli problematiskt. Färjorna anlöper Mariehamn vid fastställda tidpunkter medan det tyvärr inte finns något schema för när någon får bröstsmärtor eller när en trafikolycka sker. Det går med andra ord inte att garantera att det alltid finns personal från Räddningsverket på plats nere i hamnen när färjorna anländer. Eller värre. Det går inte att garantera att Räddningsverket alltid har full beredskap att göra en insats när olyckan är framme. Detta anser tjänstemännen att är en kalkylerad risk man gjort när man tagit fram förslaget. Vi undrar om det är en risk som våra förtroendevalda och stadens invånare verkligen vill ta. Vem är villig att ta ansvaret den dag det värsta händer?

Hamnen drar dessutom in över en miljon åt Mariehamns stad varje år, men kan ändå inte se till att alltid ha egen personal på plats för att ta emot färjorna. Istället vill Mariehamns stad tumma på säkerheten och spela med människoliv på hela Åland genom att låta personal från Räddningsverket sköta denna uppgift.

Vi är självklart medvetna om det ekonomiska läget i staden och förstår att alla måste dra sitt strå till stacken. Redan idag har personalen på Räddningsverket ökat sin arbetstid från 38,25 timmar/vecka till 42 timmar/vecka. I praktiken innebär det att varje brandman/ambulanssjukvårdare arbetar en hel månad gratis för staden under ett år. Totalt sparar denna åtgärd in två heltidstjänster för staden. Utöver detta cirkulerar även tankar om att minska beredskapen vid Räddningsverket från sju till sex personer under kvällar och nätter. Redan med denna nedskärning tummas det på tryggheten och säkerheten hos befolkningen på Åland med stora risker att tredje part blir drabbad.

I slutänden: hur mycket är en inbesparing värd om vi inte kan säkerställa bästa möjliga trygghet, säkerhet och vård för våra invånare? Med denna insändare vill vi väcka allmänhetens, tjänstemännens och politikernas ögon. Hur långt är ni egentligen beredda att gå när det gäller besparingar? Därför hoppas vi att stadens beslutsfattare inte bara tänker i siffror och pengar utan också i människovärde och mänskligt lidande när de ger sitt utslag i den här frågan. Snälla politiker och tjänstemän, låt det sunda förnuftet få segra!
Räddningsverkets personal, Vakt 3
Jani Kymäläinen, Jan-Ola Karlsson, Jonas Svensson, Lennart Englund, Linus Söderlund, Thomas Danielsson