Här har vi samlat alla kandidaters insändare. Du kan filtrera insändarna genom att välja i kategorierna nedan.


Låt det goda samvetet segra

Jag får en återkommande fråga kring hur det kan komma sig att min inställning till Gripöprojektet skiljer sig från regeringens och hur jag kommer att hantera den frågan i framtiden. Mitt svar är entydigt. Jag kämpar för min övertygelse som skärgårdsbo, med lång erfarenhet av pendling, för hur skärgårdstrafiken fungerar i praktiken, året om, och vad en fungerande trafik betyder i ett brett brukarperspektiv. Det är också min uppgift att medverka till att omvända dem inom mitt parti i första hand som ännu tvekar på ändamålsenligheten och i andra hand dem inom andra partier som inte har totalbilden av effekterna klar. Alltså avser jag förändra opinionen inifrån och utifrån min egen organisation.

I regeringsställning kan en enskild lagtingsledamot nå framgång i dagens blockpolitik. Inte annars, tyvärr. Då det gäller sakfrågan kan en konsensus vara möjlig om man ger efter för påtryckningen och låter övertygelsen tala. Jag hoppas att det nya lagtinget ser värdet i att ta avstånd från förördande oppositionspolitik.

Jag kommer inte att ge efter för min övertygelse och kommer därför att alltid agera i enlighet med vad jag anser vara det rätta. Mitt patos ligger där. Om det inte går vägen i gällande sakfråga får den som vill beteckna mig som en politisk vilde. Jag tänker inte ge mig in på den politiska spelplanen med dunkla taktiska syften. Låt det goda samvetet segra.

RAINER JUSLIN (Lib)