DELA

Låt de gröna åsikterna visa vägen den 14 april

Fredagen den 15 mars var en stor dag för världen då ca 1,5 miljoner klimatstrejkare tog till gatorna. Budskapet är klart och tydligt: Det krävs en total samhällsförvandling för att vi ska klara av klimat- och miljöutmaningen. För det krävs ett ledarskap som måste kunna fatta obekväma men långsiktiga beslut.

Finland är långt ifrån en föregångare i hållbarhet enligt de globala rankingarna. Utsläppen av växthusgaser är höga per capita, vi smutsar ner Östersjön, sprider ut gifter och har en ökande psykisk ohälsa. Riksdagen har ett stort ansvar att skapa den förändring som medborgarna kräver.

Vi har möjlighet att skapa just denna förändring den 14 april! Vi har möjligheten att rösta in Ålands representant i riksdagen som tar de globala utmaningarna på allvar.

Vårt hållbarhetsprogram ”Åland 2030 för fulla segel” stakar ut vägen med flera konkreta förslag till vad som krävs för en snabb omställning till ett hållbart samhälle. Utgående från programmet har vi identifierat sex fokusfrågor som vi förväntar oss att den åländska riksdagsledamoten speciellt ska kämpa för.

1. En radikal utsläppsminskning av växthusgaser

2. En utfasning av ohållbara portföljer i statens pensionsfonder

3. En snabb omställning av livsmedelssektorn

4. Ett räddningspaket för Östersjön

5. Ett stopp på den negativa trenden av psykisk ohälsa

6. En förändring av skattesystemet så att det blir ”lätt att göra rätt”

Vi kommer att bjuda in alla riksdagskandidater att svara på hur de tänker arbeta för dessa fokusfrågor genom filmer och texter på vår hemsida. På så sätt blir det också enklare för väljarna att ta ställning i ödesfrågor som vi alla bryr oss om.

På Åland strejkade över 100 demonstranter i fredags, en liten siffra i den stora världen, men en stor siffra för Åland. En ung röst sa: ”Jag vet att de redan försöker göra det bättre, men det krävs större förändringar än det som redan görs.” Om den 15 mars var valupptakten, blir den 14 april ett datum då Åland visade omställningstakten.

Naturglädje, välmående och bärkraft till hela Åland!

ÅLANDS NATUR & MILJÖ