DELA

Låt Åland blomma så mycket det bara går

Senaste tidens hetta har bokstavligen satt delar av världen i brand där till exempel Kanada flera gånger om slagit värmerekord med temperaturer upp mot 50 grader. Alla extrema värmeböljor och extrema regn börjar nog göra vardagen för en klimatförnekare allt svårare.

När jordens lunga, Amazonas regnskogar, skövlas i en takt om 20 fotbollsplaner/dag ter sig våra skövlade dikesrenar längs våra mindre vägar som ett mindre globalt framtidshot.

Blommande dikesrenar ska ändå inte underskattas när det gäller våra insekters och hela den biologiska mångfaldens möjligheter. Åland vill vara en turistdestination och där fyller faktiskt även vackra dikesrenar längs mindre vägar en viktig funktion.

 

Det handlar inte om att försämra trafiksäkerheten, det handlar om hur, var och när dikesrenar längs mindre vägar slås. För ett år sedan lämnade jag in en åtgärdsmotion i frågan och det fanns en bred majoritet i lagtinget som förstod vikten av ett nytt tankesätt när det gäller skötseln av dikesrenarna. Tyvärr verkar ändå allt fortsätta enligt samma gamla, konservativa och bensinluktande mönster.

Här behöver landskapsregeringen i skyndsam ordning tänka om och inse att biologisk mångfald inte bara är vackra ord i blommiga dokument eller skattesubventionerade punktinsatser.

Det viktigaste är vad vi gör i den praktiska vardagen. Här skulle Åland med större politisk vilja kunna bli ett blommande föredöme.

JOHN HOLMBERG