DELA

Läsande och tolkande i ”forskning” om vaccinationer

Svar till Iris Grüssner-Hellman, ”Våga lyssna på ny information”
Eftersom jag nämndes vid namn i ovanstående insändare kommenterar jag härmed denna.

Grüssner-Hellman upplever att hon inte fått tillräcklig information om vaccinationer. Det är oklart vem hon upplever att hon borde ha fått mer information ifrån och vilka vaccinationer hon avser. Jag konstaterar att åländsk vårdpersonal ger orienterande information om vaccinationerna i det åländska grundvaccinationsprogrammet och att denna information baseras på nationellt material framtaget av Institutet för hälsa och välfärd (THL), Finlands expertinstitut inom medicin med c:a 1200 anställda, varav ett antal är experter vid avdelningen för vaccinationer och immunskydd.
För den som anser att den inte får svar på sina frågor om vaccination i den åländska vården har THL publicerat såväl lättläst patientinformation som fackartiklar, vilka är tillgängliga digitalt. Avseende det åländska grundvaccinationsprogrammet kan man dessutom konstatera att det gällande effekt och säkerhet i princip råder konsensus (goda avseende bådadera) mellan THL och ett stort antal andra expertinstitut i världen, såsom Folkhälsoinstitutet i Sverige, Världshälsoorganisationen (WHO) och USA:s smittskyddsmyndighet (CDC).
Även dessa instanser har mängder med tillgängliga publikationer på området. För den som vill göra detaljerade djupdykningar finns ett mycket stort antal seriösa forskningsartiklar inom vaccinationsfältet tillgängliga via världens största medicinska forskningsdatabas www.pubmed.gov.

Suzanne Humphries har skrivit utförligt om sin inställning till vaccinationer på sin hemsida och i en egen bok. Jag har tagit del av samtligt material på hennes hemsida och vissa utdrag ur boken.
Humphries är en amerikansk läkare specialiserad inom njurmedicin som tidigare varit verksam vid ett mindre sjukhus i nordöstra USA. Humphries publicerade forskning i medicinsk fackpress (det vedertagna sättet att tillkännage forskningsrön) inskränker sig till två njurmedicinska artiklar publicerade 1989 respektive 1999.
Humphries ”forskning” gällande vaccinationer består således i läsande och tolkande av andras publikationer och skrivelser. De slutsatser hon drar är diametralt motsatta till de slutsatser experter inom vaccinationsområdet (vilket hon själv alltså inte är) över hela världen drar.

Humphries menar att C-vitamin, homeopati och ”holistisk medicin” botar ett flertal infektionssjukdomar, bl a några som det vaccineras mot allmänt i världen idag. Hennes bakomliggande bevis för detta utgörs huvudsakligen av egna ”upplevelser” och anekdoter, vilket hon tydligen tycker väger starkare än den uppsjö studier och den kliniska erfarenhet från miljardtals patienter som finns på vaccinationsområdet.
Förutom att det är svårförståeligt och ologiskt medför det tyvärr att den lilla relevanta kritik hon framför kommer bort i sammanhanget; främst att det vore önskvärt med mer fri forskning (helt obunden av läkemedelsbolag) i världen.

Det är för mig oklart varför Grüssner-Hellman förväntar sig att vårdpersonal, eller andra, ska betala 40 euro för att höra på en icke-experts i sak dåligt, men mångordigt och annars vältaligt, uppbackade extremuppfattning om vaccinationer, vilka det går utmärkt att ta del av skriftligen sedan många år tillbaka om man så önskar.
Den som har ett sådant intresse bör dock naturligtvis gå.
Axel Hansson
Landskapsläkare