DELA

Läs lagen, Mise och Proans!

Mise låter meddela den 17 mars 2014 att man kommer att låsa sina återvinningsstationer för insamling av förpackningsmaterial?
Hallå Mise, uppdraget för denna insamling upphörde 31.12.2006. Det vore kanske inte så dumt om de ansvariga satte sig ner och läste den åländska avfallslagen för där står det nog klart och tydligt om vem som skall handha insamlingen om förpackningsavfall inom landskapet m m.

Proans vd Claes Öfverström försökte legalisera verksamheten tidigare i en insändare genom att hänvisa till den utredning man har låtit utföra i Sverige om förpackningsavfall etc men bästa Claes och övriga beslutsfattare på Åland, såhär sammanfattas utredningen av Sveriges regering i Almedalen 2014 (mera info Avfall Sveriges hemsida):
”Huvuddragen i det Lena Ek presenterade var att ansvaret för insamling av förpackningar och tidningar alltjämt ska ligga kvar hos producenterna, återvinningsmålen ska höjas, producenterna ska ingå i ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Vidare föreslås att insamlingssystemen ska ställa krav som förenklar för hushåll och andra att sortera ut förpackningar och tidningar. Utöver detta ska tillsynen och uppföljningen av insamlingssystemet bli bättre och enklare och ligga på Naturvårdsverket”.

Min mening och slutsats är att Proans bör försättas omedelbart med verksamhetsförbud i och med att verksamheten inte baserar sig på gällande åländsk lag. Förbudet bör gälla så länge tills de rätta aktörerna har tagit över aktierna och satt sig i styrelsen för företaget och företaget börjar idka sådan verksamhet som bygger på EU-direktiv och nationell- och åländsk lagstiftning.
Observera att de även hänvisar till tidningar som i Sverige/Finland lyder under producentansvar men inte på Åland. På Åland samlas det dock in tidningar/returpapper men vem är uppdragsgivaren och vem erhåller intäkterna av försäljningen av det insamlade materialet?

Man får även hoppas att de nya krafterna inom Wiklöf Holding sfären ser till att koncernen börjar uppfylla kraven i den åländska avfallslagen, närmare bestämt producentansvar för konsumentförpackningar. Att ni betalar en symbolisk summa till Proans i dag betyder under inga omständigheter att ni uppfyller det som stipuleras i avfallslagen om producentansvar för konsumentförpackningar. Såklart gäller även ovanstående för ÅCA, Varuboden, Sparhallen (Maxinges hyresgäster) och övriga aktörer som innehar producentansvar enligt den åländska avfallslagen dvs med en omsättning över 1 miljon euro/år. Vad skall ni göra? Jo ta över aktierna i Proans och tillsätt en styrelse och sedan inleda verksamheten som består av insamling, transport och efterbehandling av konsumentförpackningar av alla de slag. Ifall något är oklart så är det bara att ta kontakt så förklarar jag mera utförligt.

Beslutsfattarna inom den åländska avfallshanteringen försöker bland annat ta hjälp för sina argument och agerande genom att hänvisa till den svenska- och finska avfallslagen men nu är verkligheten den att vi på Åland har en egen avfallslag, så studera den istället och bygg en avfallshantering utifrån den egna avfallslagen och inget annat.
Jag har sagt det tidigare och säger det igen att Mise och ni övriga kommuner som ansvarar själva för avfallshanteringen dvs kontakta Ålands Kommunförbund. Förbundsdirektör Erik Brunström är väl insatt i ämnet och han kan ge Er besked om vilket ansvar som ligger på kommunerna och vad är det som gäller angående producentansvar överlag.

Noterade att Ålandskomposten kommer att bli anmäld till JO och EU-kommissionen och det verkar tyvärr vara enda vägen att gå i och med att de ansvariga för den åländska avfallshanteringen konsekvent vägrar att svara på väsentliga frågeställningar. I slutändan är det en mycket tragisk utveckling av det åländska självstyret om man måste vända sig till JO och Bryssel för att få svar på frågor, men det är Ni själva som styr det i denna riktning dvs ingen annan.

Krister A. Martell


PS Häromdagen pågick en diskussion inom Facebook-gruppen Åland MILJÖ ang samma saker och där finns mera utförligt av bl a mina argument DS.