DELA

Lär av Norge i kampen mot arbetslösheten!

I dag skall landskapsregeringen och kommunerna diskutera situationen på arbetsmarknaden. Ålands arbetslöshet stiger och särskilt för unga börjar situationen bli alarmerande. Vår arbetsmarknad kommer att påverkas av framför allt den finländska ekonomins nedgång men också av den minskade köpkraften hos den svenska befolkningen.

Den ekonomiska krisen har drabbat de nordiska länderna hårt och lett till en jobbkris.
De borgerliga regeringarna i Finland och Sverige har fört en misslyckad krispolitik som förvärrat situationen för den offentliga ekonomin. Att möta krisen med skattesänkningar som mest gynnar dem som kan spara och lägga på hög har inte förbättrat tillväxten.
Därför behövs en offensiv och aktiv arbetsmarknadspolitik i hela Norden. Det måste satsas på utbildning och kompetensutveckling för alla dem, som nu drabbas av arbetslöshet. Det behövs också en finanspolitik som stimulerar ekonomin istället för tvärtom.

Jämför man de nordiska länderna utmärker sig Norge, som har en socialdemokratiskt ledd regering. De norska ledarna har förstått att stimulansåtgärder från statligt håll har stor effekt för att bibehålla en hög sysselsättning, eftersom det är de inhemska företagen som gynnas mest av offentliga satsningar. Detta förespråkar Ålands Socialdemokrater också här på hemmaplan: Kloka investeringar som gynnar det lokala näringslivet.

Norge har dessutom satsat på att bibehålla jobben inom den offentliga sektorn under finanskrisen, vilket är en viktig förklaring till att Norges arbetslöshet inte ens når upp till 4 procent, medan den i Sverige närmar sig 10 procent.
Dessa två länders utgångspunkt före krisen var tämligen lika med ett stort överskott i statsbudgeten och en god soliditet, så jämförelsen är intressant, även om Norge är gynnat av oljeinkomster och att den tunga tillverkningsindustrin inte är lika stor som i Sverige.

Norge och Åland har en del gemensamt: Lägre arbetslöshet än i resten av Norden, solid ekonomi och inte så stort beroende av tung industri. Men den åländska offentliga sektorn är beroende av den borgerliga finländska krispolitiken och det ger ett sämre utgångsläge.
Eftersom vi är beroende av de ekonomiska beslut som den finska regeringen tar, skulle det vara av stor betydelse för Åland om socialdemokraterna fick mer inflytande i riket så snart som möjligt. Nya (s)-ordföranden Jutta Urpilainen talade på det nordiska (s)-toppmötet i onsdags för en politik med modiga framtidsinvesteringar. Finska (s) vill driva en finanspolitik som inte raserar den kommunala ekonomin och som inte drabbar låginkomsttagare. Det är inte de svagaste som skall betala krisen!

De europeiska socialdemokraterna, PES, vill ha en koordinerad EU-insats mot arbetslösheten. Den stöds av alla de nordiska socialdemokratiska partiledarna, däribland Ålands (s)-ordförande Camilla Gunell, i ett gemensamt uttalande efter mötet i Helsingfors.

Anders Hallbäck
Partisekreterare för Ålands Socialdemokrater