DELA

Lantrådets svar till Toivonen och Eriksson

Landskapsregeringen är ett kollegium men där enskilda ministrar har sina respektive ansvarsområden. Det fanns ett behov att utförligare svara på sakinnehållet och frågeställningarna i ÅF:s insändare. En aktiv och framåtsyftande samhällsdebatt baserar sig inte på varken personangrepp eller griniga slängar.

Det finns anledning för alla att fundera över rådande debattklimat.

Katrin Sjögren

lantråd