DELA

Lantrådet har ansvaret

Turbulens och konflikter! Det kommer att vara det bestående intrycket av verksamheten vid ÅHS under ledning av socialdemokraten Barbro Sundback.
Olika yrkesgrupper inom verksamheten har i olika omgångar fått stå vid skampålen då ordförande Sundback letat syndabockar att skylla på. Nu senast råkar den samlade läkarkåren ut för beskyllningar om lathet. I sin ursäktsinsändare säger ordförande Sundback att hon inte beskyllt läkarna för lathet men däremot sagt att flera av läkarna är intresserade av pengar. Hon beskyller dem med andra ord för girighet.

Generaliseringar och beskyllningar riktade mot yrkesgrupper är, enligt den liberala lagtingsgruppen ett fullständigt oacceptabelt sätt att leda verksamheten vid ÅHS. En god personalpolitik måste till i den personalintensiva verksamhet som sjukvård är. Alla vi som behöver sjukvårdens utbud av service, vilket vi alla gör förr eller senare vill helst mötas av en motiverad personal.
Vi är inte förvånade över den turbulenta situation som nu råder vid ÅHS under ledning av ordförande Sundback. Den är snarast väntad.
Det som förvånar oss är däremot att lantrådet Camilla Gunell och landskapsregeringen inte vidtar åtgärder för att stabilisera verksamheten vid ÅHS. Ordförande Sundback har inte valt sig själv till posten som ordförande vid ÅHS. Det har landskapsregeringen under ledning av lantrådet Camilla Gunell gjort.
Den liberala lagtingsgruppen
Mats Perämaa
Katrin Sjögren
Tony Asumaa
Viveka Eriksson
Torsten Sundblom
Gunnar Jansson