DELA

Lantrådet går till val på att avskaffa självstyrelsen

I dag krävs det, enligt § 11 i självstyrelselagen, åländsk hembygdsrätt för att helt fritt få bedriva näring på Åland. Det här är i praktiken ett bra språkskydd för det innebär i grunden att alla som driver företag på Åland måste kunna svenska. Man måste ju som bekant ha tillfredsställande kunskaper i svenska för att få hembygdsrätt enligt § 7 i självstyrelselagen.

Personer som inte har åländsk hembygdsrätt kan ansöka om tillfällig näringsrätt från landskapsregeringen. Vid beviljande av tillfällig näringsrätt kan landskapsregeringen frångå vissa av de krav som annars finns för att få en permanent näringsrätt, om det med beaktande av det allmänna samhällsintresset kan anses påkallat. Att företagaren är fast bosatt på Åland och att företaget har hemorten på Åland, så att det beskattas på Åland, och att minst 2/3-delar av styrelsemedlemmarna har hembygdsrätt, det vill säga kan svenska, är enligt min uppfattning två av de viktigaste kraven för att kunna upprätthålla ett livskraftigt och svenskspråkigt Åland.
Om man skulle slopa kravet på näringsrätt så slopar man samtidigt en viktig del av språkskyddet på Åland. Det här vill väl knappast någon som verkligen värnar om svenskan på Åland genomföra? Jag tycker definitivt att vi ska behålla kravet på kunskaper i svenska för att bedriva näring på Åland.

När man läser fredagens tidning så blir man förskräckt. Ålands största parti liberalerna, med Ålands lantråd i spetsen, går nu till val på att avskaffa viktiga delar av det åländska språkskyddet. Om Ålands lantråd går till val för att avskaffa självstyrelsen. Vad ska Åland då ha lagtinget till?
Det här tycker jag att är en sensation. Har ett åländskt lantråd någonsin tidigare gått i spetsen för att motarbeta Ålands självstyrelse och försämra skyddet av svenskan på Åland? Liberalerna borde förklara för Ålands folk varför dom vill avveckla delar av den behörighet och det nationalitetsskydd som ålänningarna så strävsamt byggt upp under 90 års tid.

Med tanke på den bekymmersamma språkutvecklingen för svenskan i Finland så tycker jag tvärtom att det är extra angeläget att värna om våra egna åländska språkskydd.
Anthonio Salminen (M)