DELA

Lantrådet bör be Åland om ursäkt!

Lantrådet har tagit till sig Högsta Domstolens sågning av landskapets hantering av socialvårdslagen och erkänner regeringens misslyckande. Det är bra. Vi saknar dock det viktigaste – en ursäkt!

En ursäkt till alla de som med ont i magen av osäkerhet om vilka regler som gäller trots allt gått till sitt jobb. Fastän det varit oklart vad de får eller inte får göra så har de varje dag sett till att de som behöver har fått vård och omsorg.

En ursäkt till alla de som lyckligtvis fått sin vård och omsorg men i ögonen på de som gett dem den sett att nåt är fel.

En ursäkt till alla de enskilda personer och organisationer som högt och ljudligt protesterat och efterlyst ansvar från regeringen. Deras protester har ljudit för döva öron, hånats och vänts ryggen av dem som protesterna gäller.

En ursäkt till de politiker, liberaler naturligtvis men även andra, som i lagtinget, på insändarsidor och på annat sätt protesterat och efterlyst handling. De kallades både det ena och andra av företrädare för makten.

En ursäkt till hela Åland, självstyrelsen och alla ålänningar. Det inträffade är ett av de största misslyckanden självstyrelsen utstått. De som är kritiska till Åland och vårt självstyrelsearbete har nu fått vatten på sin kvarn. De har inte bara fått nya, goda argument för sin sak. De har fått praktiska bevis. Åland har inte kompetens att se om sitt hus och sköta sina egna ärenden.

En sådan regering och ett sådant lagting kan vi inte ha. Det krävs nya människor och det krävs nya tag!

Eva Ekström-Andersen, Jonny Andersen

(Lib)