DELA

Lantbruket behövs för ett hållbart Åland

Det är viktig t att hålla fokus på möjligheter snarare än problem när det gäller att skapa ett Åland som är hållbart. Jordbruket spelar en avgörande roll för att bygga ett starkare Åland, på alla plan.

Till exempel ska det vara möjligt att tjäna pengar samtidigt som man bidrar till ett bättre klimat. Därför är det oerhört viktigt att testa nya vägar och det ska bli intressant att följa Central Baltic-projektet Seabased 2019–2020 där en odlare i Finström ska bevattna åkrar med bottenvattnet från Kaldersfjärden med målet att minska effekterna från övergödningen. Det är inte det enda projektet som kan göra skillnad och jag vill arbeta för att fler blir verklighet.

Jordbruket spelar en avgörande roll för att skapa hållbara lösningar. Effektivitet och högre mjölkproduktion ger lägre klimatpåverkan per kilo mjölk. Den åländska mjölken är dessutom hälsosam och energirik i förhållande till många av våra konkurrenter. Även växtodlingar spelar en viktig roll. Med hjälp av växtlighet i form av träd, gräs och grödor binder vi koldioxid i marken vilket gör luften vi andas friskare.

Möjligheterna är flera. De åländska djurgårdarnas gödsel kan förvandlas till biogas vilket kan användas som bränsle i alla möjliga typer av fordon.

Att skapa större medvetenhet och göra skillnad kräver goda exempel och samarbete på många olika plan. Vi måste bli bättre på att förklara fördelarna med åländska livsmedel för konsumenterna och för att lyckas med det krävs samarbete mellan politiker, forskare, miljöorganisationer och många fler.

I min vardag ägnar jag mig åt jordbruk och djurhållning. Jag vet vad som krävs för att skapa hållbara lösningar och jag vill arbeta för att vi ska bli bättre på att hitta möjligheterna i stället för att grotta ner oss i utmaningarna. Sköter vi våra djur och våra jordbruk blir vår miljö bättre och människorna friskare. Jordbruket har en stark framtid och kommer alltid att behövas. Åland behöver öppna landskap för att klara konkurrensen om turisterna och vi behöver alla sådan mat som vi vet att har producerats utan antibiotika och med en omsorg om våra djur.

Carina Eriksson (C)
lagtingskandidat