DELA

Långtidsparkering vid Havets Folk?

Det är återigen rörigt vid Västra hamnen i Mariehamn. En stor del av problematiken uppstår på grund av arbeten i det aktuella området. Men efter att ha kört ett varv i området konstaterar jag att parkeringen vid Havets Folk fortfarande är korttidsparkering.

Sommaren 2015 ändrade Mariehamn stad parkeringstiden vid Havets Folk till 4-timmars parkering från långtidsparkering. Den 29 september 2015 lämnade jag in en motion till stadsfullmäktige gällande parkeringssituationen vid just Havets Folk och vid Västra hamnen.

Halvåret senare, den 19 april 2016 behandlade infrastrukturnämnden motionen och beslöt tillsammans med förvaltningen att ta upp frågan om parkeringen vid Havets Folk efter sommaren 2016. Diskussionerna var att halva parkeringen kunde bli långtids och den andra korttidsparkering.

Parkeringssituationen vid och kring terminalerna i Västra hamnen är fortsatt besvärlig för de som arbetar på fartygen, men även för de passagerare som åker iväg några dagar till kringliggande destinationer.

Gatorna i området är fyllda. Var skall alla parkera sina fordon riktigt?

Är det möjligt att man lyfter frågan om parkeringen vid Havets Folk. Det är ju trots allt två år sedan sommaren 2016 och nu är det nog verkligen dags att ändra parkeringstiderna vid Havets Folk och reda upp lite av parkeringssituationen vid hamnen.

ANDERS HOLMBERG

OBUNDEN SAMLING MARIEHAMN