DELA

Långt till nästa val

Tiden känns lång när man tänker hur långt det är till nästa lagtingsval. Den här regeringen arbetar i panik för att förverkliga sina mångåriga visioner att förstöra Åland. I min värld är det bara Närings-miljö-och energiministern som får godkänt.

Lennart Karlsson