DELA

Långt till hållbar autonomi

Bägge tidningarna har på ledarplats (10 respektive 18 juli) tagit upp den s.k. Ålandskommitténs betänkande till diskussion. Nya Åland hoppas att vi som representerat Åland i kommittén redan nu ska sätta fart på debatten medan Ålandstidningen kanske har en lite mer realistisk förhoppning om att vi får lov att invänta den politiska hösten.

Personligen tror jag att det bara är bra med ett sommaruppehåll även till denna del för oss som deltagit i 37 kommittémöten och över ett 50-tal egna åländska möten under årens gång. Vi behöver få lite distans till vår insats. Samtidigt förutsätter en meningsfull debatt att alla som är intresserade antingen läser betänkandet på egen hand eller diskuterar med kommitténs ledamöter.

Tack till alla som pratat med mig sedan betänkandet blev offentligt 16 juni. Bra att veta att engagemanget finns inför den fortsatta processen. Vi som representerat ett parti kommer säkert alla att fortsätta den interna dialogen med styrelser och lagtingsgrupper. För min del hoppas jag att Centern i början på hösten ordnar ett öppet styrelsemöte där vi åter diskuterar resultatet av nästan fyra års arbete.

Sedan är jag den första att medge att en åländsk diskussion blir meningsfylld först den dag vi ser i vilken omfattning kommittébetänkandet överlevt den pågående remissomgången.

De finska ministerierna sågade det mesta av de ca 80 riktlinjerna i delbetänkandet 2015. Hur hanterar regeringen Sipilä en motsvarande massiv kritik i ett läge där regeringsbasen är bräcklig efter den sannfinländska cirkusen?

Enskilda Ålandskritiker kan i ett sådant läge få en extra tyngd som inte gagnar Åland.

I höst lovar jag att återkomma med min syn på Ålandskommitténs förslag. Betänkandet innehåller både bra och mindre bra skrivningar, något som är typiskt när två helt olika synsätt ska kompromissas samman.

Under tiden har vi ålänningar all anledning att oroa oss över att högsta domstolen med sina två färska utslag försvagat Ålands självstyrelse samtidigt som Åbo hovrätt för sin del anser att den åländska körkortslagen ska undanröjas med stöd av Finlands grundlag. Kampen för en hållbar autonomi är långt ifrån vunnen!

Harry Jansson (C)