DELA

Långsiktiga lösningar kräver diskussion

Med anledning av att det har lyfts fram hur Ålands landskapsregering hanterar Ålands jakt- och fiskemuseum vill vi lyfta fram följande.

Jakt och fiske är ett viktigt kulturarv för Åland. De första ålänningarna som bosatte sig på Åland var jägare och fiskare. Jakt och fiske har alltid varit en del av den åländska identiteten och ett viktigt inslag i vår vardag.

För att ge lite historik tog Ålands landskapsregering beslut 1994 till ekonomiska medel för att stiftelsen för Ålands jakt- och fiskemuseum kunde byggas. De ekonomiska medel som beviljades var 4 000 000 mark. Landskapsregeringen beslöt samtidigt att inte delta i driften utan den skulle stiftelsen säkerställa.

Nu har det gått många år sedan det här beslutet togs. Stiftelsen för jakt- och fiskemuseet har de senaste åren sökt medel från Ålands kulturdelegation som fördelar årligen kulturbidrag.

Ålands kulturdelegation besökte jakt och fiskemuseet i juni varav en diskussion inleddes kring stiftelsen ekonomiska situation och framtid. Därefter har Ålands kulturdelegation inlett en dialog med stiftelsen kring hur kan de säkerställa deras finansiering och framtid.

Att göra snabba lösningar och beslut är inte alltid det optimala. Det är genom diskussion och samtal man förhoppningsvis hittar en långsiktig lösning vilket även stiftelsen för Ålands jakt och fiskemuseum är intresserade av.

ANNIKA HAMBRUDD (C)

UTBILDNINGS- OCH KULTURMINISTER

ANITA HUSELL-KARLSTRÖM (C)

ÅLANDS KULTURDELEGATIONS ORDFÖRANDE