DELA

Långsiktig reform krävs för snabbare studiestöd

Den uppkomna debatten om studiestödet och AMS sätter fokus på att ansökningssystemet i sin helhet på Åland måste moderniseras. Åländska studerande förefaller få vänta alltför länge innan de får besked och utbetalning av studiestöd. Årets larm och kritik om förseningar är en bra chans att långsiktigt reformera systemen och snabba upp hanteringen av studiestödsärenden.
Det är viktigt att man på Åland utvecklar fler servicetjänster på nätet. Studerande idag är vana att söka via webben och åländska myndigheter måste också följa den utvecklingen. De åländska studerande ska kunna sköta alla sina studiestödsärenden över nätet från sina studieorter.

I riket är det FPA som sköter studiestöden och där är ansökningsprocessen väldigt smidig. Allt fler väljer att söka direkt på webben, nu hela 36 procent i Åbo-distriktet. Tjänsten är utvecklad så att den studerande loggar in med sina nätbankskoder. På e-tjänsten kan man kontrollera för vilken tid man har beviljats studiestöd och hur mycket som betalats, kontrollera hur många studiestödsmånader man redan har förbrukat och hur många man har kvar till ditt förfogande, kontrollera sin årsinkomstgräns, meddela om återbetalning av studiestöd och betala tillbaka studiestöd med mera. Av alla finländare är det 252 000 personer idag som får studiestöd. Med så många ansökningar måste systemen vara effektiva.

Antingen bör man utveckla ett eget modernt webbaserat ansökningssystem eller köpa tjänsten av FPA. Med tanke på att ålänningarna årligen betalar in stora överskott till statligt styrda socialfonder borde landskapsregeringen kunna förhandla sig fram till en bra lösning via FPA också för åländska studerande.
AMS måste kunna garantera utbetalning inom en viss tid så att den studerande vet att den kan inleda sina studier. Vid oklara fall kan man utföra en efterkontroll och göra eventuella justeringar.
Studiestödet är en oerhört värdefull social trygghet som möjliggör studier för alla, oberoende av föräldrarnas inkomster. Därför är det viktigt att det värnas och utveckla.
Camilla Gunell (S)
Carina Aaltonen (S)
Barbro Sundback (S)
Anders Hallbäck (S)