DELA

Långsiktig och behärskad ekonomisk politik

Ibland har man hört sägas att socialdemokraterna kör en politik i stan och en i lagtinget. Efter lagtingets beslut om tilläggsbudgeten förra veckan är det dags att ta död på den myten. Det som man istället borde fråga sig är vilka stadspartier som håller linjen.

Några år har stadens majoritet drivit en ekonomisk politik som alltmer kan benämnas nyliberal. Spara, skära, strama åt, höjda avgifter och sälja ut gemensam egendom. Allt för att undvika en skälig skattehöjning. Har man lyckats? Enligt oss socialdemokrater inte särskilt väl. Stadens skulder är större än någonsin och signalerna är en miljon bort från socialvården år 2014 och 600.000 från skola och kultur.
Socialdemokraterna har förespråkat en mera behärskad ekonomisk politik. Spara för att hålla nere kostnaderna, minska personal där det är möjligt och sälja enstaka fastigheter som inte är av något särskilt värde för staden och höj skatteprocenten för att dämpa lågkonjunkturens verkningar. Allt för att bibehålla servicen och skapa ett budgetöverskott.

Med facit i hand ser vi att det inte går att ta sig ur stadens ekonomiska kräftgång. Vi måste också stimulera den privata efterfrågan. Bygg om gamla Övernäs skola och Idrottsgården till en 1-9-skola, Koncentrera skolverksamheten och riv den gamla skolan. Detta ger mindre driftskostnader. En skola mindre och en skola som inte läcker energi som ett såll. Räntorna är låga och byggbranschen behöver projekt. Att ytrenovera gamla högstadiet för 4,1 miljoner är lika vettigt som att kasta pengarna i sjön. Tänk att en del inte lär sig någonting av tidigare misstag. Eller menar de som förespråkar en ytrenovering att det är slugt att upprepa samma misstag en gång till och betala 4 miljoner för det.

Socialdemokraterna driver samma politik i stan och i lagtinget. Långsiktigt och behärskat måste man sköta den offentliga ekonomin. Spara och stimulera, strukturrationalisera så att driftskostnaderna kan sänkas. Utveckla och effektivera med smarta lösningar. Vi förvånar oss däremot mycket över vissa andra partiers göranden och låtanden. Nyliberalismen är inte inne mera. Titta er omkring i världen. Det skadar inte.
Sara Kemetter (s)
Barbro Sundback (s)
Karl-Johan Fogelström (s)
Anders Hallbäck (s)
Christian Beijar (s)
Igge Holmberg (s)
Ulla Andersson (s)
Maria Antman (s)
Linda Söderström (s)
Henrik Löthman (s)
Karl-Johan Nyholm (s)