DELA

Längre arbetsdag för vårdöborna med turlista?

Bästa Lilian Lindholm. Du rör ihop det liggande förslaget om matpauser med vårt förslag om turlista. Att vi föreslår en turlista beror just på de mycket negativa konsekvenser trafikuppehållen vid matpauserna innebär och som du ju så förtjänstfullt framhåller.
Varför föreslår Runar Karlsson att man skall ha trafikuppehåll på dagtid? Jo, om man tar bort dagmanstjänsten för att kortsiktigt spara in ca 30.000 euro/år, blir färjförarna helt ensamma under sitt arbetspass. Alla människor har rätt till vissa raster och matpauser, även vi. Att köra färjan under våra lag- och avtalsstadgade pauser är en av dagmannens arbetsuppgifter. Att vi, som du föreslår, skulle arbeta hela dagen och sen ha våra raster på natten verkar inte helt genomtänkt.
Med en turlista enligt vårt förslag kommer du aldrig (mellan kl. 6.00 och 18.00) att behöva vänta längre än 20 minuter innan färjan avgår från din sida. Jämför med att du för närvarande kan få vänta 10– 12 min. Jag har föreslagit en tur var 20:de minut alltså ungefär en halvering av nuvarande turer. Skillnaden är att med turlista vet du när färjan går och kan planera efter det och jag är helt övertygad om att du själv kan räkna ut när du behöver fara hemifrån för att hinna med färjan.

För trafiken vid färjanlöp till Hummelvik blir det ingen som helst förändring. När färjan blir full kör man över och fortsätter att köra utan avbrott tills kön är borta.
De 16 bussturerna och de erforderliga extraturerna är inlagda i mitt förslag till turlista och de är inräknade i den besparing som tidningen ”skriker ut”.
Hur du av artikeln kan få uppfattningen ” verkar det viktigaste vara att inte dagmannen på färjan blir utan jobb.”, förstår jag inte. I en tidigare insändare publicerad måndagen den 24 augusti redogjorde jag för dagmannens arbetsuppgifter.

Låt oss titta på vad konsekvenserna blir om man tar bort dagmanstjänsten. Under dagtid kommer det att bli två trafikuppehåll på, i praktiken, 40 – 45 min och två på 25 – 30 min. Dessa trafikuppehåll blir på en schemalagd tid oavsett om det finns trafikanter eller ej.
Det löpande underhållet på färjorna blir eftersatt med fler haverier och därmed oplanerade trafikstopp som följd. De administrativa uppgifterna övertas av annan personal med ev. nyanställningar på annat håll. Korta oplanerade 15 – 30 min trafikuppehåll när färjföraren byter filter eller gör annat underhåll blir vanligare. Du kommer aldrig att kunna lita på att färjan går när du vill över sundet. Lilian, är detta faktiskt vad du vill?

Cathrin Blomberg, vilka 20 min pauser refererar du till? Svaret på din fråga är att om fordon som är klart att köra ombord inte ryms med på färjan, körs en extra tur. Modellen har praktiserats på Vartsalafärjan i många år och fungerar utmärkt.
Kostnaderna för dessa extraturer är inlagda i kalkylen. Att enda sättet att reducera kostnader är genom att sparka personal är ett gammalmodigt sätt att tänka och det är dessutom mycket kortsiktigt.
Mikael Lindholm, till din insändare ber jag att få återkomma. Under tiden kan du ju försöka hitta stället i artikeln där det stod att man beräknar att spara 150.000 euro på att införa turlistor. Det torde ge dig heltidssysselsättning för lång tid framåt.
Bo Sand
Vårdö