DELA

Långa vårdköer innebär sämre livskvalitet

Inbesparingaringskraven på Ålands hälso- och sjukvård är många men jag har åsikten att vi börjar komma till en punkt där de leder till högre kostnader för samhället totalt sett.

Vårdköerna vid ÅHS för axel, höft eller knäledsoperation har idag en väntetid om 20-22 veckor men är i praktiken längre. Varför inte satsa pengar på detta och få arbetsföra människor tillbaka i arbetet så fort som möjligt och fortsätta generera skattepengar till stats och kommunkassorna?

För många innebär också väntetiden försämrad livskvalitet och även ekonomiska bekymmer. Jag blir förvånad över sjukvårdens ovilja att tillämpa de kunskaper som till exempel kiropraktorer innehar när läkarnas kunskaper inte riktigt räcker till.

Hur många har inte blivit hemskickade med en veckas sjukskrivning, luddig diagnos och en pillerburk med hopp om att det går över av sig självt när man i övriga nordiska länder sedan länge använt kiropraktorernas kompetens för att få en snabb och effektiv behandling .

Rune Söderlund (C)