DELA

Landskapsregeringens Sjöräddningsällskap AB

Lennart Joelsson väljer att kalla mina påståenden för felaktiga och obefogade gällande de uppgifter om Ålands Sjöräddningssällskap rf som jag lyft fram. I min skrivelse lyfter jag fram frågor, svar och slutsatser. Om Ålands Sjöräddningssällskap rf via Joelsson anser att dessa är felaktiga, så lämnar jag det upp till läsaren att avgöra.

Joelsson uppger vidare att sällskapet inte tar taxibåtsuppdrag från privata aktörer och att det är sällskapet som väljer passlig aktör åt kunden. Sällskapets strategi att vara en ärlig transparent förening har tydligen inte ännu trätt i kraft. Ja, Joelsson ni tar körningar av oss privata entreprenörer. Jag tänker inte närmare gå in på detaljer i denna insändare men jag föreslår att du diskuterar saken med din verksamhetsledare och anställda så kan dom upplysa dig om hur det ligger till.

Senast i våras ifrågasatte jag Åland Posts beslut att hyra sällskapet som taxientreprenör under sina event. Orsaken var tydligen att det inte fanns någon annan passlig taxibåt på Åland. Tydligen missade Sällskapet att erbjuda de olika alternativ av entreprenörer som jag föreslog åt Åland Post. Hur fel det kan gå?! Jag föreslår varmt Joelsson, att din indirekta landskapsmyndighet avslutar sitt uppdrag som koordinator för persontransporter och hänvisar kunderna till Visit Åland i fortsättningen.

Att Sällskapet drabbats av fartblindhet i penningregnet står klart då det enligt Joelsson ”endast” är 30.000 euro som tas från de privata entreprenörerna. I Joelssons resonemang skall alltså de övriga entreprenörerna vänta på smulorna som trillar från Sällskapets bord. Joelsson glömmer helt bort att nämna alla de ”övningar” då både grävmaskiner och sommarstugor och vedlass transporteras med landskapets oljesaneringsfartyg till ett betydligt billigare pris än med kommersiella entreprenörer. Jag föreslår varmt Joelsson, att godstransporter lämnar ni åt dom som investerat både egen tid, egna pengar och egen svett i sina fartyg och företag och som skall leva av dem.

Angående gratis skjutsande av ÅHS läkare, så tror jag nog inte att man behöver ”öva” så många gånger innan man vet hur länge det tar att köra till Kökar. Om det är ett vettigt sätt att bränna föreningsmedel på lämnar jag upp till bidragsgivare och medlemmar att avgöra. Ett bra sätt att politiskt styra över samhällskostnader till Paf-medel är det åtminstone. Tyvärr går ju näringslivet miste om den kakan också. Tydligen skall vi bara anpassa oss och acceptera att det är landskapsregeringens indirekta myndighet som äger havet nuförtiden.

Jag har ifrågasatt behovsprövningen i anskaffningar och utgifter. Joelsson klargör att detta görs tillsammans med landskapsregeringen. Jag betvivlar inte att den politiska makten står bakom besluten, men beslutsunderlaget ifrågasätter jag och framförallt syftet. Jag har ställt frågan hur det kommer sig att vi på Åland behöver så mycket sjöräddningsenheter och resurser i förhållande till våra grannområden men inte ännu fått svar från någon av er.

När man ser på uppdragen är det ju mycket lite sjöräddning och mycket kommersiell verksamhet. Mitt påstående kvarstår ännu. Genom att politiskt, av politisk prestige, skapa en förening utan ansvar och befogenheter för att ersätta en myndighet. Man kringår regelverk och tar inte politiskt ansvar för följderna. Paradoxalt motarbetar syftet resultatet; att rädda liv och skapa trygghet på vatten och i vår skärgård.

Angående Niklas Karlmans replik att Svärtans bemanningsavtal inte är frikostigt, lämnar jag upp till läsarna att avgöra. Avtalet sätts upp på FB-gruppen Åland Ekonomi i dag tillsammans med den skrivelse jag tidigare gjort.

Ta hand om varandra på sjön oavsett åsikt.

Vilhelm Holmberg

vilhelm.holmberg@aland.net