DELA

Landskapsregeringens obefintliga lyhördhet

Landskapsregeringen åker Åland runt på så kallade ”kommunrundor”, för att, som de säger ”lyssna på kommunernas åsikter om kommunsammanslagningsförslaget”.

De kunde bespara sig besväret, för det är alldeles för genomskinligt att de inte är ett dugg intresserade av kommunernas åsikter, av den anledningen att de redan har bestämt sig för hur den framtida kommunkartan skall se ut. Deras så kallade ”informationstillfällen” är endast ett skådespel, som både är pinsamt och inte värdigt en demokrati.

Först skulle vi bli så lyckliga och trygga med färre kommuner. När de inte kunde berätta hur detta skulle förverkligas med färre kommuner, ändrade de spår, och förklarade att den kommunala servicen skulle bli så mycket billigare med färre kommuner. Men när det kom fram att det innebar färre och större skolor, eventuellt färre och större daghem, och för kommuninvånarna längre till servicepunkterna, så bytte man spår igen, och förklarar att DET ÄR DAGS FÖR FÖRÄNDRING NU.

Nå, nu står det ju klart att landskapsandelarna kommer att minska drastiskt, och det är därför kommunerna tvingas till åtgärder. Alltså inte på grund av att den nuvarande kommunala servicen är för dyr och kostnadskrävande, utan på grund av landskapsregeringens oförmåga att hushålla med resurserna i landskapsborgens egen administration!

Det är nämligen där skon klämmer. Om landskapsregeringen förmått att ändra administrationsstrukturen inom sin egen förvaltningen, har man inte behövt någon kommunreform. Nu skjuter man över sin egen oförmåga till förändringar inom den egna sfären, genom att minska de lagstadgade andelarna till kommunerna, och sedan påstå att kommunerna inte kan handskas med sin ekonomi. Att landskapsregeringen själva är skulden till den uppkomna situationen förtiger man nogsamt. Dessutom har man ju möjlighet att genom lättnader i skattelagstiftningen minska kommunernas åtaganden, med försämrad service för kommuninvånarna som följd. Men detta aktar man sig noga för, ty det kan resultera i minskade röster i nästa val.

Men enligt självstyrelselagen skall vi på Åland ha rätt till service ”enligt enahanda grunder” som man har i riket, och nu undrar jag om landskapsregeringen tror att klumpsumman från riket är deras egna pengar som de kan handskas med enligt eget gottfinnande? Delar av klumpsumman skall fördelas till kommunerna på samma sätt som regeringen i Helsingfors fördelar statsandelar till kommunerna, för att användas av kommunerna för att upprätta hålla den lagstadgade servicen till kommuninvånarna. Det vore skäl till en oberoende granskning om landskapsregeringen förfar lagvidrigt mot kommunerna, genom det nya landskapsandelssystemets utformning, eller om allt går rätt och riktigt till.

Runa Lisa Jansson