DELA

Landskapsregeringens lek med skattepengar

Varför ska landskapsregeringen (lr) börja konkurrera på den privata fastighetsmarknaden och bedriva en näringspolitik som socialiserar? Jag har ställt en så kallad skriftlig fråga till landskapsregeringen som lyder enligt följande;

”Landskapsregeringen lär enligt uppgift ha köpt två större industrifastigheter i Mariehamn via sina fastighetsbolag. Hur köpet av dessa två industrifastigheter finansieras är oklart, likaså om de ska ses som riskkapitalsatsningar utan lagstöd. Frågan är om det är lämpligt att rubba det privata näringslivets konkurrensvillkor genom ett ökat offentligt ägande genom inköp. Med hänvisning till 38 § 1 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande skriftliga fråga: Varför har landskapsregeringen inte informerat lagtinget om den nya fastighetsstrategin som allvarligt riskerar rubba konkurrensbalansen på den privata marknaden?”

I tider då landskapsregeringens och kommunernas ekonomier blöder torde det finnas mer ansvarsfulla sätt att använda skattemedel. Det finns garanterat en hel del företagare som gärna skulle sälja sina fastigheter till landskapet och i stället hyra dem med förmånliga villkor. Ska landskapet nu köpa alla fastigheter av företag som går dåligt? Det är en planekonomisk tanke som står långt ifrån min syn på hur ett välmående näringsliv fungerar.

Att Dinerafastigheten nu är under landskapsregeringens vingar blir ett stort slag mot alla företagare som investerat i motsvarande utrymmen och som nu tvingas priskonkurrera med det offentliga. Chipstersfastigheten under landskapets vingar betyder att offentliga medel nu ska hjälpa ett företag som har många tuffa år bakom sig.

Att satsa bra pengar på en verksamhet som tidigare har haft svårt att klara sig på marknadsmässiga villkor är inte förnuftigt. Dessa två inköp kommer att bli ytterligare slukhål att läggas till tidigare missriktade satsningar som gjorts av landskapet och som skulle krävt helt andra dimensioner av ekonomiskt förnuft och knowhow för att säkerställa att skattemedlen hanteras varsamt. Hur många miljoner landskapsregeringen nu lagt ut via sina riskkapitalbolag är höjt i dunkel, men måste vara tvåsiffrigt miljonbelopp, men det får bara fortsätta och med samma personer som figurerar på många olika stolar och på ett otransparent sätt.

Landskapsregeringen ska inte blanda sig i företagsvärlden genom att köpa fastigheter. Detta planekonomiska experiment har sedan tidigare visat sig fungera dåligt och är ingenting som ålänningarna ska tvingas bekosta. Landskapsregeringen har mycket att förklara.

JOHN HOLMBERG

Tack för att du väljer Nya Åland!

Kära läsare, stort tack för förtroendet och för att du använder Nya Åland och nyan.ax för att hålla dig uppdaterad. Vi jobbar för dig men god journalistik kostar, så nu behöver vi din hjälp.

Välj belopp