DELA

Landskapsregeringens krisberedskap bör förbättras

Årets torra sommar har visat att trots att Åland är ett ölandskap, så är också vattenbristen här ett faktum för odlarna under torra somrar. Det är ju inte första sommaren som vattentäkterna inte räcker till , utan att vi uppmanas att vara sparsamma med bevattning av olika grödor.

Trots detta har inte landskapsregeringen gjort någonting för att åtgärda problemet. Här finns flera sötvattenträsk som skulle kunna renas för att användas både till dricksvatten och för bevattning, ett exempel är Kavelbro träsk i Saltvik, som på grund av övergödning i dag endast kan användas att beskådas som ett vackert blomsterhav under näckrosornas blomningstid.

Träsket borde renas för att i stället kunna användas som framtida vattentäkt. Flera liknande exempel finns runtom i landskapet.

Likaså borde möjligheterna för avsaltning av havsvatten utredas. Och med det menar jag inte att dessa utredningar sedan skall bli hyllvärmare hos landskapsregeringen, utan åtgärder bör vidtas för att vi snarast skall kunna utnyttja havsvattnet främst i bevattningssyfte, men även som dricksvatten.

Möjligheterna finns ju, och det finns i dag odlare på Åland som använder sig av befintliga avsaltnings- metoder, men här har landskapsregeringen både möjligheter och ansvar för att bevilja medel för sådana projekt genomförs i större utsträckning inför kommande odlingssäsonger.

Landskapsregeringen har ett ansvar för hela Åland och dess näringsliv, och i detta ansvar ingår även att känna till och förbättra odlarnas (och det övriga näringslivets)villkor. I detta ansvar ingår även att se till att budgetmedel finns för oförutsedda kostnader. Man kan inte bara skylla på att man inte kunde förutse torkan, eller snövädret, eller skyfallen, eller vad det nu är som drabbar Åland.

En landskapsregering är skyldig att ha krisberedskap för olika scenarior , och när det är så här illa ställt när det gäller krisberedskap för att bistå odlarna vid torka, hur ser det då ut när det gäller krisberedskapen inom övriga områden?

RUNA LISA JANSSON