DELA

Landskapsregeringens kostnadseffektivitet

Man blir imponerad av landskapsregeringens redovisade kostnadseffektivitet angående resan till Almedalsveckan. Redovisningen visar nämligen att det är rena rama vinsten att åka till Gotland. Kostnaderna uppgår nämligen till 30.600 euro, medan intäkterna totalt visar en inkomst på 35.300 euro. Alltså ett överskott om 4.700 euro netto!!

Så nu undrar jag om det blivit ett ännu större överskott om hela landskapsregeringen, inklusive lagtinget, åkt till Almedalen? Detta är kanske något vi borde satsa på i stället för att tjata på Finska regeringen om en höjning av klumpsumman? Det kanske ger ett större nettoresultat om vi utökar landskapsregeringens inkomstbringande resande till olika evenemang runt om i Norden.

Jag undrar också vad det skulle kosta att Michael Sars till Björneborg, och den finska motsvarigheten till Almedalen. Skulle man tjäna mer eller mindre på att resa norrut, i stället för söderut?

Eller finns det ingenting av intresse att diskutera med finländska politiker och regeringstjänstemän? Är alla argument slut angående självstyrelselagsrevisionen och en justering av klumpsumman? Finns det ingenting att berätta om Åland och vår självstyrelse, vår turistnäring och vårt näringsliv för finnarna?

De kanske vet allt redan. Annars kan de ju alltid googla förstås, eller gå in på något av de sociala medier som finns tillgängliga, där även Åland är representerat. För , som sagt, så många åländska politiker lär de väl inte träffa i Björneborg.

Mest förvånande är nog att Ålands näringsliv och Ålands turistföretagare har större intresse av att resa till Gotland än att marknadsföra sig i Björneborg. Jag trodde nämligen i min enfald att den finska marknaden var av stort intresse för olika organisationer som vill utöka sina marknadsandelar österut. Men man har väl bättre och effektivare marknadsföringskanaler åt det hållet än vad landskapsregeringen kan erbjuda.

Nej, jag anser inte att åländska politiker har så mycket att tillföra Almedalsveckan att en kostnad om 30.600 euro plus dagtraktamenten och eventuellt övriga tillägg till politikerna gör resan varken nödvändig eller kostnadseffektiv.

Det är inte nödvändigt eller kostnadseffektivt att slösa skattebetalarnas pengar på utlandsresor i semesteranda, bara för att det är roligt att mingla runt med likasinnade svenska politiker i Almedalen.

Man försöker ”helgonförklara” det hela med att man bjuder på mat, deltar i intressanta seminarier, och får nya bekanta. Det räcker inte, enligt min mening. Jag förväntar mig att deltagarna kan redovisa resultat i form av till exempel träffade avtal eller andra överenskommelser till nytta för Åland och ålänningarna, för att resan skall anses vara kostnadseffektiv.

Jag har inget emot att åländska politiker på egen tid och bekostnad deltar i olika evenemang på olika håll i världen. Just för att vidga sina politiska vyer och knyta kontakter.

Men som skattebetalare anser jag att det finns bättre användning av skattebetalarnas pengar än resor till ett svenskt politikerevenemang som varken har anknytning till Åland eller aktuella åländska frågeställningar.

RUNA LISA JANSSON